Zakład Reumatologii i Immunologii Klinicznej

Katedra Immunologii Klinicznej

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Department of Rheumatology and Clinical Immunology

Chair of Clinical Immunology

Poznan University of Medical Sciences