Doctoral dissertations
 1. Magdalena Sobieska. Biochemiczne i immunologiczne wykładniki w chorobie Stilla. Rozprawa doktorska. Promotor: Stefan Mackiewicz. Poznań, 1993

 2. Adam Mickiewicz. Występowanie autoprzeciwciał w surowicy chorych, a przebieg reumatoidalnego zapalenia stawów. Rozprawa doktorska. Promotor: Stefan Mackiewicz. Poznań, 1993

 3. Jan K. Łącki. Ekspresja powierzchniowych antygenów limfocytów u chorych na aktywną postać reumatoidalnego zapalenia stawów leczonych związkami immunosupresyjnymi. Rozprawa doktorska. Promotor: Krzysztof Wiktorowicz. Poznań, 1993

 4. Paweł Hrycaj. Przeciwciała przeciwko białkom szoku termicznego u chorych na toczeń układowy. Rozprawa doktorska. Promotor: Stefan Mackiewicz. Poznań, 1994

 5. Małgorzata Urbaniak. Staw biodrowy w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Rozprawa doktorska. Promotor: Stefan Mackiewicz. Poznań, 1994

 6. Mariusz J. Puszczewicz. Wpływ surowic zawierających przeciwciała przeciw cytoplazmie granulocytów obojętnochłonnych (ANCA) na czynność granulocytów in vitro. Rozprawa doktorska. Promotor: Irena Zimmermann-Górska. Poznań, 1994

 7. Piotr Leszczyński Zmiany w sercu u chorych na toczeń układowy na materiale Kliniki Reumatologii. Rozprawa doktorska. Promotor: Stefan H. Mackiewicz. Poznań, 1997

 8. Kamilla Klama. Znaczenie kompleksu między immunoglobuliną A i alfa1-antytrypsyną w prognozowaniu przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów. Rozprawa doktorska. Promotor: Stefan H. Mackiewicz. Poznań, 1996

 9. Wiesława Porawska. Czynniki ryzyka i prognozowanie we wczesnych postaciach reumatoidalnego zapalenia stawów - trzyletnia obserwacja chorych z wczesną postacią choroby. Rozprawa doktorska. Promotor: Stefan Mackiewicz. Poznań, 1996

 10. Piotr Leszczyński . Zmiany w sercu u chorych na toczeń układowy na materiale Kliniki Reumatologii. Rozprawa doktorska. Promotor: Stefan H. Mackiewicz. Poznań, 1997

 11. Katarzyna Ziętek, Renata Marcinkowska-Pięta. Wpływ niesteroidowych leków przeciwzapalnych i zakażenia Helicobacter pylori na stan błony śluzowej żołądka u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Rozprawa doktorska. Promotor: Krzysztof Linke, Stefan Henryk Mackiewicz. Poznań, 1999

 12. Izabela Korczowska. Ocena metabolizmu tkanki kostnej u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów i toczeń rumieniowaty układowy leczonych glikokortykosteroidami. Rozprawa doktorska. Promotor: Jan Krzysztof Łącki. Poznań, 2000

 

 

© Department of Rheumatology and Clinical Immunology
  Last modified on 25-Mar-2007 0:54

You are 1765 visitor of our website