Books and book chapters
 1. Andrzej Mackiewicz, Aleksander Górny. Glycoforms of α1-acid glycoprotein as disease markers. W: Acute phase proteins. Molecular biology, biochemistry and clinical applications. Ed. by Andrzej Mackiewicz, Irving Kushner, Heinz Baumann. Boca Raton , 1993 s. 651-661

 2. Andrzej Mackiewicz, Jan Bręborowicz. Determination of dissociation constants interacting molecules by agarose crossed-affinity immunoelectrophoresis. W: Affinity electrophoresis: principles and application. Ed.: Jan Bręborowicz, Andrzej Mackiewicz. Boca Raton, 1992 s. 119-134

 3. Andrzej Mackiewicz, Magdalena Sobieska, Małgorzata Kapcińska, Tomasz Pawłowski. Capabilities of peripheral blood monocytes to induce changes in glycosylation of plasma proteins in vitro. W: Affinity electrophoresis: principles and application. Ed.: Jan Bręborowicz, Andrzej Mackiewicz. Boca Raton, 1992 s. 155-162

 4. Andrzej Mackiewicz, Magdalena Sobieska, Małgorzata Kapcińska, Tomasz Pawłowski. Capabilities of peripheral blood monocytes to induce changes in glycosylation of plasma proteins in vitro. W: Affinity electrophoresis: principles and application. Ed.: Jan Bręborowicz, Andrzej Mackiewicz. Boca Raton , 1992 s. 155-162

 5. Andrzej Mackiewicz, Odette Pos, Marleen van der Stelt, Singh H. Yap, K. Schulze-Forster, Maria Łaciak, Michael J. Dewey, Franklin G. Berger, Heinz Baumann, Irving Kushner, Willem van Dijk. Regulation of glycosylation of acute-phase proteins by cytokines in vitro. W: Affinity electrophoresis: principles and application. Ed.: Jan Bręborowicz, Andrzej Mackiewicz. Boca Raton , 1992 s. 135-153

 6. Andrzej Mackiewicz. Immunopatologia zapalenia. W: Immunologia. Pod red.: Stefana Mackiewicza. Wyd. 2 unow. Warszawa, 1991 s. 417-426

 7. Irena Zimmermann-Górska, Grażyna Białkowska, Mariusz Puszczewicz. Badanie płynu stawowego. Skrypt dla studentów Oddziału Analityki Medycznej. Poznań: Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego, 1993 66 s.

 8. Irena Zimmermann-Górska, Grażyna Białkowska-Puszczewicz, Mariusz Puszczewicz,  (współaut.: Wiesława Biczysko, Andrzej Marszałek, Piotr Przybyłowski). Atlas płynu stawowego. Warszawa: Wydaw. Lek. PZWL, 1995, 100 s.

 9. Irena Zimmermann-Górska, Grażyna Białkowska-Puszczewicz, Mariusz Puszczewicz. Badanie płynu stawowego. Skrypt dla studentów Oddziału Analityki Medycznej. Wyd. 2 uzup. Poznań: Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego, 1998, 74

 10. Irena Zimmermann-Górska, Hanna Chwalińska-Sadowska, Aleksander Kabsch, Henryka Małdyk, Katarzyna Rostropowicz-Denisiewicz, Leszek Szczepański, Andrzej Seyfried. Reumatologia w praktyce lekarza rodzinnego. Warszawa: Wydaw. Lek. PZWL, 1998, 356 s.

 11. Irena Zimmermann-Górska, Zofia Lemańska, Sylwester Jakubowski, Andrzej Seyfried. Choroby reumatyczne. Podręcznik dla studentów medycyny. Wyd. 2. Warszawa: PZWL, 1993, 268 s.

 12. Irena Zimmermann-Górska. Badania diagnostyczne w chorobach reumatycznych. W: Choroby wewnętrzne. Pod red.: Andrzeja Wojtczaka. Wyd. 2. T. 3. Warszawa, 1995 s. 364-376

 13. Irena Zimmermann-Górska. Badania laboratoryjne w diagnostyce chorób reumatycznych. W: Reumatologia. Pod red.: Stefana Mackiewicza, Ireny Zimmermann-Górskiej. Warszawa, 1995 s. 61-70

 14. Irena Zimmermann-Górska. Badanie chorych na choroby reumatyczne. W: Reumatologia. Pod red.: Stefana Mackiewicza, Ireny Zimmermann-Górskiej. Warszawa, 1995 s. 56-60

 15. Irena Zimmermann-Górska. Choroba Stilla w wieku dojrzałym. W: Reumatologia. Pod red.: Stefana Mackiewicza, Ireny Zimmermann-Górskiej. Warszawa, 1995 s. 119-122

 16. Irena Zimmermann-Górska. Choroba zwyrodnieniowa stawów. W: Choroby wewnętrzne. Pod red.: Andrzeja Wojtczaka. Wyd. 2. T. 3. Warszawa, 1995 s. 412-417

 17. Irena Zimmermann-Górska. Choroby reumatyczne. Podręcznik dla lekarzy i studentów. Wyd. 3 uakt. Warszawa: Wydaw. Lek. PZWL, 2000, 319 s.

 18. Irena Zimmermann-Górska. Choroby stawów wywołane przez kryształy. W: Reumatologia. Pod red.: Stefana Mackiewicza, Ireny Zimmermann-Górskiej. Warszawa, 1995 s. 246-258

 19. Irena Zimmermann-Górska. Choroby z towarzyszącymi zmianami w stawach. W: Reumatologia. Pod red.: Stefana Mackiewicza, Ireny Zimmermann-Górskiej. Warszawa, 1995 s. 181-191

 20. Irena Zimmermann-Górska. Immunodiagnostyka chorób reumatycznych (tkanki łącznej). W: Immunopatologia praktyczna. Pod red.: Jana Żeromskiego. Warszawa, 2000 s. 17-35

 21. Irena Zimmermann-Górska. Leczenie farmakologiczne chorób reumatycznych. W: Reumatologia. Pod red.: Stefana Mackiewicza, Ireny Zimmermann-Górskiej. Warszawa, 1995 s. 311-330

 22. Irena Zimmermann-Górska. Mieszana choroba tkanki łącznej i zespoły nakładania. W: Reumatologia. Pod red.: Stefana Mackiewicza, Ireny Zimmermann-Górskiej. Warszawa, 1995 s. 176-180

 23. Irena Zimmermann-Górska. Reumatologiczny Ośrodek Badawczo-Konsultacyjny w Inowrocławiu - dokonania, perspektywy. W: Dzieje Uzdrowiska Inowrocław. Inowrocław, 1996 s. 93-99

 24. Irena Zimmermann-Górska. Toczeń rumieniowaty układowy. W: Reumatologia. Pod red.: Stefana Mackiewicza, Ireny Zimmermann-Górskiej. Warszawa, 1995 s. 123-124

 25. Irena Zimmermann-Górska. Zapalne choroby stawów. W: Choroby wewnętrzne. Pod red.: Andrzeja Wojtczaka. Wyd. 2. T. 3. Warszawa, 1995 s. 377-411

 26. Irena Zimmermann-Górska. Zespół Sjögrena. W: Reumatologia. Pod red.: Stefana Mackiewicza, Ireny Zimmermann-Górskiej. Warszawa, 1995 s. 169-175

 27. Irving Kushner, Andrzej Mackiewicz. The acute phase response: an overview. W: Acute phase proteins. Molecular biology, biochemistry, and clinical applications. Ed. by Andrzej Mackiewicz, Irving Kushner, Heinz Baumann. Boca Raton , 1993 s. 3-19

 28. Jan Bręborowicz, Aleksander Górny, Krzysztof Drews, Andrzej Mackiewicz. Glycoforms of alpha1-acid glycoprotein in cancer. W: Affinity electrophoresis: principles and application. Ed.: Jan Bręborowicz, Andrzej Mackiewicz. Boca Raton , 1992 s. 191-198

 29. Jan Bręborowicz, Danuta Bręborowicz, Andrzej Mackiewicz. Glycoforms of human alpha1-fetoprotein in cancer. W: Affinity electrophoresis: principles and application. Ed.: Jan Bręborowicz, Andrzej Mackiewicz. Boca Raton, 1992 s. 265-270

 30. P. Hrycaj, W. Müller: Management of Fibromyalgia. Novartis Pharma A.G., 1997

 31. Stefan Mackiewicz, Jan Łącki. Immunopatologia chorób tkanki łącznej. W: Reumatologia. Pod red.: Stefana Mackiewicza, Ireny Zimmermann-Górskiej. Warszawa, 1995 s. 45-55

 32. Stefan Mackiewicz, Paweł Hrycaj. Reumatoidalne zapalenie stawów. W: Reumatologia. Pod red.: Stefana Mackiewicza, Ireny Zimmermann-Górskiej. Warszawa, 1995 s. 87-101

 33. Stefan Mackiewicz. Autoimmunizacja. W: Immunologia. Pod red.: Stefana Mackiewicza. Wyd. 2 unow. Warszawa, 1991 s. 322-335

 34. Stefan Mackiewicz. Choroby autoimmunologiczne. W: Immunologia. Pod red.: Stefana Mackiewicza. Wyd. 2 unow. Warszawa, 1991 s. 336-350

 35. Stefan Mackiewicz. Choroby tkanki łącznej (choroby reumatyczne). W: Choroby wewnętrzne. Pod red.: Andrzeja Wojtczaka. Wyd. 2. T. 3. Warszawa, 1995 s. 355-363

 36. Stefan Mackiewicz. Epidemiologia chorób reumatycznych. W: Reumatologia. Pod red.: Stefana Mackiewicza, Ireny Zimmermann-Górskiej. Warszawa, 1995 s. 82-86

 37. Stefan Mackiewicz. Rys historyczny rozwoju reumatologii. W: Reumatologia. Pod red.: Stefana Mackiewicza, Ireny Zimmermann-Górskiej. Warszawa, 1995 s. 9-13

 38. Stefan Mackiewicz. Zasady immunoterapii w chorobach wewnętrznych. W: Choroby wewnętrzne. Pod red.: Andrzeja Wojtczaka. Wyd. 2. T. 3. Warszawa, 1995 s. 736-743

 39. Willem van Dijk, Andrzej Mackiewicz. Control of glycosylation alterations of acute phase glycoproteins. W: Acute phase proteins. Molecular biology, biochemistry, and clinical applications. Ed. by Andrzej Mackiewicz, Irving Kushner, Heinz Baumann. Boca Raton , 1993 s. 559-580

 40. Włodzimierz Adam, Zygmunt Adamski, Mieczysław Gibowski, Henryk Klincewicz, Zygmunt Kopczyński, Maciej Krzymański, Jacek Losy, Lesław Maziarz, Andrzej Minczykowski, Ewa Neumann, Piotr Psuja, Jerzy Sowiński, Bogumiła Stępień, Henryk Wysocki, Irena Zimmermann-Górska, Ryszard Żaba. Wybrane zagadnienia z diagnostyki laboratoryjnej. Skrypt dla studentów V roku Oddziału Analityki Medycznej. Redaktorzy: Pod red.: Zygmunta Kopczyńskiego, Włodzimierza Adama. Poznań: Wydaw. AM im. K. Marcinkowskiego, 1994, 188 s.

 41. Włodzimierz Samborski, Marian Furmaniuk. Reumatyzm tkanek miękkich. W: Reumatologia. Pod red.: Stefana Mackiewicza, Ireny Zimmermann-Górskiej. Warszawa, 1995 s. 293-301

 42. Włodzimierz Samborski. Fizykoterapia w chorobach reumatycznych. W: Reumatologia. Pod red.: Stefana Mackiewicza, Ireny Zimmermann-Górskiej. Warszawa, 1995 s. 345-352

 

© Department of Rheumatology and Clinical Immunology
  Last modified on 25-Mar-2007 17:47

You are 1757 visitor of our website