Participation in editorial boards and other editorial activities
 1. Andrzej Mackiewicz, Irving Kushner, Heinz Baumann [Eds.]. Acute phase proteins. Molecular biology, biochemistry, and clinical applications. Boca Raton ; Ann Arbor ; London ; Tokyo : CRP Press, Inc., 1993 (14; 686) s.

 2. Balneologia Polska. Czasopismo poświęcone zagadnieniom uzdrowiskowym, fizykoterapii oraz bioklimatologii. Kwart.. Redaktorzy: Red.: Szymon Kubiak. Kol. red.: m. in. Jerzy Alkiewicz, Kazimierz Bączyk, Jan Hasik, Lech Hryniewiecki, Kazimiera Milanowska, Janusz Paluszak, Irena Zimmermann-Górska. Ciechocinek: Polskie Towarzystwo Balneologii, Bioklimatologii i Medycyny Fizykalnej, 1994 T. 36 nr 1-4 (124; 124; 128) s.

 3. Balneologia Polska. Czasopismo poświęcone zagadnieniom uzdrowiskowym, fizykoterapii oraz bioklimatologii. Redaktorzy: Red.: Szymon Kubiak. Kol. red.: m. in. Jerzy Alkiewicz, Kazimierz Bączyk, Jan Hasik, Lech Hryniewiecki, Kazimiera Milanowska, Janusz Paluszak, Irena Zimmermann-Górska. Ciechocinek: Polskie Towarzystwo Balneologii, Bioklimatologii i Medycyny Fizykalnej, 1995 T. 37 nr 1-4, (120; 108; 128) s.

 4. Balneologia Polska. Czasopismo poświęcone zagadnieniom uzdrowiskowym, fizykoterapii oraz bioklimatologii. Kwart. Redaktorzy: Red.: Szymon Kubiak. Kol. red.: m. in. Jerzy Alkiewicz, Kazimierz Bączyk, Jan Hasik, Lech Hryniewiecki, Kazimiera Milanowska, Janusz Paluszak, Irena Zimmermann-Górska. Ciechocinek: Polskie Towarzystwo Balneologii, Bioklimatologii i Medycyny Fizykalnej, 1996 T. 38 nr 1-4 (104; 140) s.

 5. Balneologia Polska. Czasopismo poświęcone zagadnieniom uzdrowiskowym, fizykoterapii oraz bioklimatologii. Kwart. Redaktorzy: Red. nacz.: Szymon Kubiak. Kol. red.: m. in. Jerzy Alkiewicz, Kazimierz Bączyk, Jan Hasik, Lech Hryniewiecki, Kazimiera Milanowska, Janusz Paluszak, Irena Zimmermann-Górska. Ciechocinek: Polskie Towarzystwo Balneologii, Bioklimatologii i Medycyny Fizykalnej, 1997 T. 39 z. 1-4 (148, 268) s.

 6. Balneologia Polska. Czasopismo poświęcone zagadnieniom uzdrowiskowym, fizykoterapii oraz bioklimatologii. Kwart. Redaktorzy: Red. nacz.: Szymon Kubiak. Kol. red.: m. in. Jerzy Alkiewicz, Kazimierz Bączyk, Jan Hasik, Lech Hryniewiecki, Kazimiera Milanowska, Janusz Paluszak, Irena Zimmermann-Górska. Ciechocinek: Polskie Towarzystwo Balneologii, Bioklimatologii i Medycyny Fizykalnej, 1998 T. 40 nr 1-4, (160, 124) s.

 7. Balneologia Polska. Czasopismo poświęcone zagadnieniom uzdrowiskowym, fizykoterapii oraz bioklimatologii. Kwart. Redaktorzy: Red. nacz.: Szymon Kubiak. Kol. red.: m. in. Jerzy Alkiewicz, Kazimierz Bączyk, Jan Hasik, Lech Hryniewiecki, Kazimiera Milanowska, Janusz Paluszak, Irena Zimmermann-Górska. Ciechocinek: Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej, 1999 T. 41 nr 1-4, (160, 137) s.

 8. Balneologia Polska. Czasopismo poświęcone zagadnieniom uzdrowiskowym, fizykoterapii oraz bioklimatologii. Organ Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej. Kwart. Redaktorzy: Red. nacz.: Włodzisław Kuliński. Kol. red.: m.in. Jerzy Alkiewicz, Kazimiera Milanowska, Janusz Paluszak, Irena Zimmermann-Górska. Ciechocinek: Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej, 2001 T. 43 nr 1-4 (125, 119) s.

 9. Balneologia Polska. Czasopismo poświęcone zagadnieniom uzdrowiskowym, fizykoterapii oraz bioklimatologii. Kwart. Redaktorzy: Red. nacz.: Szymon Kubiak. Kol. red.: m. in. Jerzy Alkiewicz, Kazimierz Bączyk, Jan Hasik, Kazimiera Milanowska, Janusz Paluszak, Irena Zimmermann-Górska. Ciechocinek: Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej, 2000 T. 42 nr 1-4 (144, 160) s.

 10. Balneologia Polska. Periodyk poświęcony zagadnieniom uzdrowiskowym, fizykoterapii oraz bioklimatologii. Redaktorzy: Red.: Gerard Straburzyński. Kom. red.: m. in. Jan Hasik, Lech Hryniewiecki, Kazimierz Jasiński, Stefan Mackiewicz, Antoni Pruszewicz, Mieczysław Walczak. Poznań: [b.w.], 1992 T. 34 nr 1-4

 11. Balneologia Polska. Periodyk poświęcony zagadnieniom uzdrowiskowym, fizykoterapii oraz bioklimatologii. Redaktorzy: Red.: Gerard Straburzyński. Kom. red.: Jan Hasik, Lech Hryniewiecki, Kazimierz Jasiński, Stefan Mackiewicz, Antoni Pruszewicz, Mieczysław Walczak. Poznań : [b.w.], 1992 [1993] T. 35 nr 1-4

 12. Central European Journal of Immunology. Polish Society for Immunology and fourteen other Central European Immunological Societies. Quart. Redaktorzy: Ed.: Włodzimierz Maśliński. Ed. Board: Andrzej Mackiewicz, Stefan Mackiewicz, Irena Zimmermann-Górska, Jan Żeromski, et al., Poznań : Termedia Publishing House, 2002 Vol. 27 nr 1-4

 13. Central-European Journal of Immunology. Polish Society for Immunology and eleven other Central-European Immunological Societies [nr 1]. Polish Society for Immunology and twelve other Central-European Immunological Societies [nr 2-4]. Quart. Redaktorzy: Ed.: Kazimierz Madaliński. Polish Immunological Society Board: Jan Bręborowicz, Andrzej Mackiewicz, Stefan Mackiewicz, Irena Zimmermann-Górska, Jan Żeromski, et al., Warsaw : Children's Memorial Health Institute, Dept. Immunology, 1997 Vol. 22 nr 1-4

 14. Central-European Journal of Immunology. Polish Society for Immunology and eleven other Central-European Immunological Societies [nr 1]. Polish Society for Immunology and twelve other Central-European Immunological Societies [nr 2-4]. Quart. Redaktorzy: Ed.: Kazimierz Madaliński. Polish Immunological Society Board: Jan Bręborowicz, Andrzej Mackiewicz, Stefan Mackiewicz, Irena Zimmermann-Górska, Jan Żeromski, et al., Warsaw : Children's Memorial Health Institute, Dept. Immunology, 1998 Vol. 23 nr 1-4

 15. Central-European Journal of Immunology. Polish Society for Immunology and eleven other Central-European Immunological Societies. Quart. Redaktorzy: Ed.: Kazimierz Madaliński. Polish Immunological Society Board: Andrzej Mackiewicz, Stefan Mackiewicz, Irena Zimmermann-Górska, Jan Żeromski, et al., Warsaw: Children's Memorial Health Institute, Dept. Immunology, 1999 Vol. 24 nr 1-3, 223 s.

 16. Central-European Journal of Immunology. Polish Society for Immunology and fourteen other Central-European Immunological Societies. Quart. Redaktorzy: Ed.: Włodzimierz Maśliński. Ed. Board: Andrzej Mackiewicz, Stefan Mackiewicz, Józef Stachowski, Irena Zimmermann-Górska, Jan Żeromski, et al., Poznań: Termedia Publishing House, 2001 Vol. 26 nr 1-4

 17. Central-European Journal of Immunology. Polish Society for Immunology and fourteen other Central-European Immunological Societies. Quart. Redaktorzy: Ed.: Kazimierz Madaliński. Ed. Board: Andrzej Mackiewicz, Stefan Mackiewicz, Józef Stachowski, Irena Zimmermann-Górska, Jan Żeromski, et al., Warsaw: Children's Memorial Health Institute, Dept. Immunology [nr 1-2], Poznań: Termedia Publishing House Ltd. [nr 3-4], 2000 Vol. 25 228 s.

 18. Central-European Journal of Immunology. Quart. Polish Society for Immunology and eleven other Central European Immunological Societies. Redaktorzy: Ed.: Kazimierz Madaliński. Polish Immunological Society Board: m. in. Jan Bręborowicz, Andrzej Mackiewicz, Stefan Mackiewicz, Irena Zimmermann-Górska, Jan Żeromski. Warsaw : Children's Memorial Health Institute, Dept. Immunology, 1996 Vol. 21 nr 1-4, 346 s.

 19. Choroby wewnętrzne. Atlas / Charles D. Forbes, William F. Jackson. Wyd. pol. Redaktorzy: Pod red.: Andrzeja Szczeklika. Red. merytor.: m. in. Irena Zimmermann-Górska. Kraków: Wydaw. Medycyna Praktyczna, 1998, [8], 534 s. Oryg.: Color Atlas and Text of Clinical Medicine. Mosby-Wolfe, London 1997.

 20. Ciekawe przypadki reumatologiczne. Redaktorzy: Wyd. pol. pod red.: Ireny Zimmermann-Górskiej. Kraków: Medycyna Praktyczna, 1999 IX, 224 s. Oryg.: Rheumatology pearls / Richard M. Silver, Edwin A. Smith. Philadelphia : Hanley & Belfus Inc., 1997.

 21. Geriatria Polska. Kwart. Redaktorzy: Red. nacz.: Dariusz Kozłowski. Zast. red. nacz.: Katarzyna Wieczorowska-Tobis [od nr 3]. Rada nauk.: m.in. Włodzimierz Samborski [od nr 2], Tomasz Opala [od nr 3], Andrzej Bręborowicz [od nr 4], Zofia Niemir [od nr 4]. Warszawa: Wydaw. Med. Plus, 2005 T. 1 nr 1-4; (82; 92; 98; 99)

 22. Griffith 5 minut konsultacji klinicznej / Mark R. Dambro. Wyd. 1 pol. Redaktorzy: Red. nauk. wyd. pol.: m. in. Krystyna Pecold, Irena Zimmermann-Górska. Wrocław: Wydaw. Med. Urban & Partner, 1998, XXXI, 1293 s. Oryg.: Griffith's 5 minute clinical consult / Marc R. Dambro. Williams & Wilkins, Baltimore 1997.

 23. Jan Bręborowicz, Andrzej Mackiewicz [Redakcja]. Affinity electrophoresis: principles and application. Źródło: Boca Raton: CRS Press, 1992, [12], 279 s.

 24. Polish Journal of Immunology. Immunologia Polska. Organ Polskiego Towarzystwa Immunologicznego. Kwart. Redaktorzy: Red. nacz.: Kazimierz Madaliński. Rada red.: Jan Bręborowicz, Stefan Mackiewicz, Irena Zimmermann-Górska, Jan Żeromski. Warsaw : Polish Scientific Publ. 1992 Vol. 17 nr 1-4

 25. Polish Journal of Immunology. Immunologia Polska. Organ Polskiego Towarzystwa Immunologicznego. Kwart. Redaktorzy: Red. nacz.: Kazimierz Madaliński. Rada red.: m. in. Jan Bręborowicz, Stefan Mackiewicz, Irena Zimmermann-Górska, Jan Żeromski. Warsaw : Polish Scientific Publ., 1993 Vol. 18 nr 1-4

 26. Polish Journal of Immunology. Immunologia Polska. Organ Polskiego Towarzystwa Immunologicznego. Kwart. Redaktorzy: Red. nacz.: Kazimierz Madaliński. Rada red.: m. in. Jan Bręborowicz, Andrzej Mackiewicz, Stefan Mackiewicz, Irena Zimmermann-Górska, Jan Żeromski. Warsaw : Polish Scientific Publ., 1994 Vol. 19 nr 1-4

 27. Polish Journal of Immunology. Quart. Polish Immunological Society. Redaktorzy: Ed. Board: Kazimierz Madaliński, Jan Bręborowicz, Andrzej Mackiewicz, Stefan Mackiewicz, Irena Zimmermann-Górska, Jan Żeromski et al., Warsaw : Polish Society of Immunology, 1995 Vol. 20 nr 1-4

 28. Przewodnik dydaktyczny 1995/1996. Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego. Redaktorzy: Pod red.: Wojciecha Służewskiego. Kom. red.: Janusz Gadzinowski, Danuta Głowacka, Marek Grygier, Aleksandra Kruk-Zagajewska, Leszek Lewandowski, Jadwiga Mielcarek, Zyta Płotkowiak, Jerzy Sokalski, Jerzy Sowiński, Lech Torliński, Urszula Wrzeciono, Irena Zimmermann-Górska. Poznań: AM im. K. Marcinkowskiego, [1995], 283 s.

 29. Immunologia Polska. Organ Polskiego Towarzystwa Immunologicznego. Kwart. Redaktorzy: Red. nacz.: (p.o.) Kazimierz Madaliński. Rada red.: m. in. Jan Bręborowicz, Stefan Mackiewicz, Irena Zimmermann-Górska, Jan Żeromski. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1991 T. 16 nr 1-4

 30. Reumatologia. Organ Instytutu Reumatologicznego i Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Kwart. Red. nacz.: Jacek Pazdur. Rada progr.: m.in. Jan Łącki, Irena Zimmermann-Górska. Warszawa: Instytut Reumatologii, 2004 T. 42 nr 1-4

 31. Reumatologia. Organ Instytutu Reumatologicznego i Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Kwart. Redaktorzy: Red. nacz.: Stanisław Luft. Kol. red.: m. in. Stefan Mackiewicz. Warszawa: PZWL, 1991 T. 29 z. 1-4

 32. Reumatologia. Organ Instytutu Reumatologicznego i Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Kwart. Redaktorzy: Red. nacz.: Stanisław Luft. Kom. red.: m. in. Stefan Mackiewicz. Warszawa: PZWL, 1992 T. 30 z. 1; Warszawa: Instytut Reumatologiczny, z. 2-4

 33. Reumatologia. Organ Instytutu Reumatologicznego i Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Kwart. Redaktorzy: Red. nacz.: Stanisław Luft. Rada progr.: m. in. Stefan H. Mackiewicz, Irena Zimmermann-Górska. Warszawa: Instytut Reumatologiczny, 1993 T. 31 z. 1-4

 34. Reumatologia. Organ Instytutu Reumatologicznego i Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Kwart. Redaktorzy: Red. nacz.: Jacek Pazdur. Rada progr.: m. in. Stefan H. Mackiewicz, Irena Zimmermann-Górska. Warszawa: Instytut Reumatologiczny, 1994 T. 32 z. 1-4, 431

 35. Reumatologia. Organ Instytutu Reumatologicznego i Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Kwart. Redaktorzy: Red. nacz.: Jacek Pazdur. Rada progr.: Stefan H. Mackiewicz, Irena Zimmermann-Górska. Warszawa: Instytut Reumatologiczny, 1995 T. 33 nr 1-4

 36. Reumatologia. Organ Instytutu Reumatologicznego i Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Kwart. Redaktorzy: Red. nacz.: Jacek Pazdur. Rada progr.: Stefan H. Mackiewicz, Irena Zimmermann-Górska. Warszawa: Instytut Reumatologiczny, 1996 T. 34 nr 1-4

 37. Reumatologia. Organ Instytutu Reumatologicznego i Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Kwart. Redaktorzy: Red. nacz.: Jacek Pazdur. Rada progr.: m. in. Stefan H. Mackiewicz, Irena Zimmermann-Górska. Warszawa: Instytut Reumatologiczny, 1997 T. 35 nr 1-4

 38. Reumatologia. Organ Instytutu Reumatologicznego i Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Kwart. Redaktorzy: Red. nacz.: Jacek Pazdur. Rada progr.: m. in. Stefan H. Mackiewicz, Irena Zimmermann-Górska. Warszawa: Instytut Reumatologiczny, 1998 T. 36 nr 1-4

 39. Reumatologia. Organ Instytutu Reumatologicznego i Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Kwart. Redaktorzy: Red. nacz.: Jacek Pazdur. Rada progr.: m. in. Stefan H. Mackiewicz, Irena Zimmermann-Górska. Warszawa: Instytut Reumatologiczny, 1999 T. 37 nr 1-4

 40. Reumatologia. Organ Instytutu Reumatologicznego i Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Kwart. Redaktorzy: Red. nacz.: Jacek Pazdur. Rada progr.: m. in. Stefan H. Mackiewicz, Irena Zimmermann-Górska. Warszawa: Instytut Reumatologiczny, 2000 T. 38 nr 1-4

 41. Reumatologia. Organ Instytutu Reumatologicznego i Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Kwart. Redaktorzy: Red. nacz.: Jacek Pazdur. Rada progr.: m.in. Stefan H. Mackiewicz, Irena Zimmermann-Górska. Warszawa: Instytut Reumatologiczny, 2001 T. 39 nr 1-4

 42. Stefan Mackiewicz, Irena Zimmermann-Górska [Redakcja]. Reumatologia. Warszawa: PZWL, 1995, 377 s.

 43. Stefan Mackiewicz [Redakcja]. Immunologia. Wyd. 2. unow. Warszawa: PZWL, 1991, 430 s

 

© Department of Rheumatology and Clinical Immunology
  Last modified on 25-Mar-2007 17:50

You are 1756 visitor of our website