Other publications
 1. Adam Jakub Mickiewicz. Występowanie autoprzeciwciał w surowicy chorych, a przebieg reumatoidalnego zapalenia stawów. Pozn. Rocz. Med. 1992-1994 T. 16-18 (26-28) [wyd.] 1995 s. 232. (Streszcz. rozpr. dokt. Promotor: Stefan Mackiewicz)

 2. Irena Zimmermann-Górska. Zapalenie stawów w przebiegu choroby z Lyme. W: Borelioza - choroba z Lyme. Pod red.: Wandy Kocięckiej, Andrzeja Szkaradkiewicza. [B. m., ok. 1993] s. 46-54

 3. Jan K. Łęcki [Łącki]. Ekspresja powierzchownych antygenów limfocytów u chorych na aktywną postać reumatoidalnego zapalenia stawów leczonych związkami immunosupresyjnymi. Pozn. Rocz. Med. 1992-1994 T. 16-18 (26-28) [wyd.] 1995 s. 227-228. (Streszcz. rozpr. dokt. Promotor: Krzysztof Wiktorowicz)

 4. Magdalena Sobieska. Biochemiczne i immunologiczne wykładniki w chorobie Stilla. Pozn. Rocz. Med. 1992-1994 T. 16-18 (26-28) [wyd.] 1995 s. 249-250. (Streszcz. rozpr. dokt. Promotor: Stefan H. Mackiewicz)

 5. Małgorzata Urbaniak. Staw biodrowy w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Hip joint in rheumatoid arthritis. Pozn. Rocz. Med. 1992-1994 T. 16-18 (26-28) [wyd.] 1995 s. 323-324. (Streszcz. rozpr. dokt. Promotor: Stefan Mackiewicz)

 6. Mariusz Puszczewicz. Wpływ surowic zawierających przeciwciała przeciw cytoplazmie granulocytów obojętnochłonnych (ANCA) na czynność granulocytów in vitro. Pozn. Rocz. Med. 1992-1994 T. 16-18 (26-28) [wyd.] 1995 s. 308-309. (Streszcz. rozpr. dokt. Promotor: Irena Zimmermann-Górska)

 7. Paweł Hrycaj. Przeciwciała przeciwko białkom szoku termicznego u chorych na toczeń układowy. Pozn. Rocz. Med. 1992-1994 T. 16-18 (26-28) [wyd.] 1995 s. 281-282. (Streszcz. rozpr. dokt. Promotor: Stefan Mackiewicz)

 8. Włodzimierz Samborski [wywiad dla redakcji]. Fałszywy reumatyzm. Służ. Zdr. 1993 nr 44 (2387) s. 8

 

© Department of Rheumatology and Clinical Immunology
  Last modified on 25-Mar-2007 17:53

You are 1755 visitor of our website