Post-doctoral dissertations
  1. Jan K. Łącki. Udział mechanizmów immunologicznych w patogenezie tocznia rumieniowatego układowego i reumatoidalnego zapalenia stawów. Poznań: [b. w.], 1998, [2], 3, 18 s. + odb. 20 prac z lat 1994-1997. Cykl publikacji stanowiący podstawę ubiegania się o stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych.

  2.  Paweł Hrycaj. Wykładniki nieswoistej odpowiedzi humoralnej w przewlekłych chorobach zapalnych układu ruchu. Poznań, Dział Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego, 2003, 57 s. + kopie 7 publikacji, 46 s.

  3. Włodzimierz Samborski. Fibromialgia - studium kliniczne i biochemiczne. Poznań: [b.w.], 1998, [6], 19, [15] s. il. tab. 29 cm, bibliogr. streszcz. summ. + 25 prac z lat 1991-1998. Cykl publikacji stanowiących podstawę ubiegania się o stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych.

 

 

© Department of Rheumatology and Clinical Immunology
    Last modified on 25-Mar-2007  1:00

You are 1772 visitor of our website