Original papers published in polish medical journals
 1. A. Olewicz-Gawlik, Izabela Korczowska, M. Stryjska, Piotr Leszczyński . The metabolism of bone tissue in patients with rheumatoid arthritis treated with immunosuppressive drugs. Now. Lek. 2001 R. 70 supl. 2 s. 165-172

 2. Adam Mickiewicz, Jan K. Łącki, Stefan H. Mackiewicz. The incidence of autoantibodies in patients with rheumatoid artritis (RA). Now. Lek. 1994 R. 63 nr 2 s. 62-70

 3. Alicja Włoch, Beata Śliwowska, Jolanta Bucka, Włodzimierz Samborski. Zespół Reitera u chorego z ochronozą. Now. Lek. 1999 R. 68 nr 12 s. 1069-1078

 4. Andrzej Mackiewicz, Stefan Henryk Mackiewicz, Tomasz Pawłowski. Mechanisms regulating glycosylation of human acute phase proteins. Arch. Immun. Ther. 1991 Vol. 39 nr 4 s. 365-373

 5. Anna Filipowicz-Sosnowska, Henryka Małdyk, Krystyna Bernacka, Stefan H. Mackiewicz, Anna Zubrzycka-Sienkiewicz. Relifex w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów biodrowych i kolanowych. Reumatologia 1997 T. 35 nr 1 s. 39-50

 6. Anna Olewicz-Gawlik, Małgorzata Stryjska, Jan K. Łącki. Udział zapalenia w patogenezie choroby zwyrodnieniowej stawów. Now. Lek. 2003 R. 72 nr 4 s. 305-309

 7. Anna Olewicz-Gawlik, Małgorzata Stryjska, Jan Krzysztof Łącki. Molekularne mechanizmy rozwoju choroby zwyrodnieniowej stawów. Pol. Arch. Med. Wew. 2004 T. 111 nr 5 (5) s. 629-634

 8. Anna Olewicz-Gawlik, Paweł Hrycaj, Jan K. Łącki. Metaloproteinazy w patogenezie zapalnych układowych chorób reumatycznych. Reumatologia 2005 Vol. 43 nr 5 s. 280-285

 9. Anna Olewicz-Gawlik, Paweł Hrycaj, Jan K. Łącki. Nowy lek w starej grupie - leflunomid w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów. Ordynator Lek. 2004 Vol. 4 nr 3 s. 37-42

 10. Anna Wojtacha, Włodzimierz Samborski, Jacek Juszczyk. Case of systemic inflammatory response syndrome (SIRS) after autovaccination. Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002 Vol. 3 nr 1 s. 28-30

 11. Barbara Cerkaska-Głuszak, Jan K. Łącki, Andrzej Mackiewicz. Wartość prognostyczna oznaczeń stężenia białka C-reaktywnego u chorych na raka płuc. Now. Lek. 1992 nr 4 [właśc. nr 1] s. 65-70

 12. Beata Śliwowska, Alicja Włoch, Jolanta Bucka, Włodzimierz Samborski, Ryszard Żaba. Ochronoza wrodzona i nabyta - przegląd literatury. Derm. Klin. 2000 T. 2 nr 1 s. 41-46

 13. Berndt Solga, Włodzimierz Samborski, Wolfgang Müller. Czy w diagnostyce fibromialgii potrzebna jest standaryzacja różnych metod dolorymetrii? Reumatologia 1994 T. 32 nr 4 s. 375-380

 14. Damian Pruchniewski, Tomasz Pawłowski, Jerzy Morkowski, Olgierd Sarrazin, Stefan Mackiewicz. Białko C-reaktywne - możliwość monitorowania zakażeń w oparzeniach u dzieci. Rocz. Oparzeń 1990 Vol. 1 [wyd. 1992] s. 105-108

 15. Damian Pruchniewski, Tomasz Pawłowski, Jerzy Morkowski, Olgierd Sarrazin, Stefan Mackiewicz. Kinetyka zmian białek ostrej fazy u oparzonych dzieci z powikłaniami bakteryjnymi. Rocz. Oparzeń 1990 Vol. 1 [wyd. 1992] s. 109-112

 16. Danuta Frąckowiak, Krzysztof Wiktorowicz, Justyna Cofta, Małgorzata Niedbalska, Magdalena Latosińska. Incorporation of stilbazolium merocyanines into resting and stimulated mononuclear leukocytes. Acta Bioch. Pol. 1995 Vol. 42 nr 1 s. 61-68

 17. Dorota Cieślak, Paweł Hrycaj. Rola statyn w leczeniu osteoporozy. Ordynator Lek. 2005 Vol. 5 nr 4 s. 37-40

 18. Dorota Cieślak, Piotr Leszczyński , Jan K. Łącki. Ciężkie zapalenie stawów krzyżowo-biodrowych spowodowane wieloletnią nieleczoną infekcją Chlamydia trachomatis u czynnego zawodowo mężczyzny. Reumatologia 2005 T. 43 nr 2 s. 99-102

 19. Edith Lapossy, Rüdiger Maleitzke, Paweł Hrycaj, Pierre Mennet, Wolfgang Müller. The frequency of transition of chronic low back pain to fibromyalgia. Reumatologia 1994 T. 32 nr 4 s. 357-364

 20. Ewa Straburzyńska-Migaj, Andrzej Szyszka, Piotr Leszczyński , Kamilla Klama, Andrzej Cieśliński. Dopplerowska ocena czynności rozkurczowej lewej komory serca u chorych z toczniem układowym. Pol. Prz. Kard. 2002 T. 4 nr 1 s. 23-27

 21. Ewa Straburzyńska-Migaj, Kamilla Klama, Piotr Leszczyński , Andrzej Szyszka, Przemysław Mitkowski, Jan Łącki, Andrzej Cieśliński. Przeciwciała antykardiolipinowe a zmiany w sercu u chorych na toczeń układowy w badaniu echokardiograficznym. Pol. Arch. Med. Wew. 2002 T. 107 nr 3 (3) s. 231-235

 22. Ewa Straburzyńska-Migaj, Piotr Leszczyński , Irena Piszczek, Andrzej Cieśliński, Stefan Mackiewicz. Echokardiograficzny obraz serca w toczniu układowym. Pol. Merk. Lek. 1997 T. 3 nr 14 s. 76-78

 23. Gerard Łożański, Tomasz Pawłowski, Piotr Błażczak, Krzysztof Wiktorowicz, Stefan Henryk Mackiewicz. Binding of C-reactive protein (CRP) by human peripheral blood lymphocytes in vivo. Arch. Immun. Ther. 1991 Vol. 39 nr 3 s. 335-339

 24. Grzegorz Grzybowski, Włodzimierz Samborski, Ryszard Żaba. Metody balneologiczne leczenia łuszczycy pospolitej. Baln. Pol. 2003 T. 45 z. 3-4 s. 9-14

 25. Hanna Rauhut-Wawrzyniak, Małgorzata Stryjska, Jan K. Łącki. Osteoporoza w zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa. Now. Lek. 2003 R. 72 nr 4 s. 301-304

 26. Irena Zimmermann-Górska, Allan Wiik, Urszula Potocka-Michajluk, Krystyna Cygert. Relationship between antinuclear antibodies and differential cell counts in synovial fluid of patients with rheumatoid arthritis. Arch. Immun. Ther. 1991 Vol. 39 nr 4 s. 391-396

 27. Irena Zimmermann-Górska, Andrzej Karpiński, Mariusz Puszczewicz, Grażyna Białkowska, Wiesława Biczysko, Wiesław Weiss. Reaktywne zapalenie stawów po zakażeniu pałeczkami Salmonella z licznymi komórkami Reitera w płynie stawowym. Reumatologia 1993 T. 31 nr 2 s. 225-230

 28. Irena Zimmermann-Górska, Andrzej Karpiński. Ocena aktywności procesu zapalnego i wydolności czynnościowej u chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa leczonych w Uzdrowisku Inowrocław. Baln. Pol. 1998 T. 40 nr 3-4 s. 32-36

 29. Irena Zimmermann-Górska, Andrzej Masiakowski, Maria Jaraczewska-Jezierska. Zespół CRST powikłany zapaleniem stawów. Reumatologia 1993 T. 31 nr 1 s. 99-103

 30. Irena Zimmermann-Górska, Ewa Nowosińska, Katarzyna Szalczyńska-Naumowicz, Liliana Celczyńska-Bajew, Grażyna Bugaj. Projekt programu szkolenia przeddyplomowego dla studentów medycyny z zakresu medycyny rodzinnej. Pol. Med. Rodz. 2000 T. 2 z. 1 s. 59-63

 31. Irena Zimmermann-Górska, Grażyna Białkowska-Puszczewicz. Płyn stawowy - niedoceniony materiał diagnostyczny. LAB 1997 R. 2 nr 4 s. 8-9

 32. Irena Zimmermann-Górska, Janusz Badurski. Postępy w medycynie w 2000 roku - opinie polskich specjalistów. Reumatologia. Med. Prakt. 2001 nr 1-2 (119-120) s. 119-120, 125-127, 129, 131, 133, 135, 137

 33. Irena Zimmermann-Górska, Janusz E. Badurski. Postępy w medycynie w 1997 roku - opinie polskich specjalistów. Reumatologia. Med. Prakt. 1997 nr 12 (82) s. 57, 59, 61.

 34. Irena Zimmermann-Górska, Krystyna Bielska, Maria Jaraczewska-Jezierska, Andrzej Karpiński, Ludomira Gawlak. Wpływ leczenia uzdrowiskowego w Inowrocławiu na stan kliniczny i wybrane parametry biochemiczne u chorych na dnę moczanową. Baln. Pol. 1994 T. 36 nr 2 s. 23-26

 35. Irena Zimmermann-Górska, Małgorzata Zielińska, Grażyna Białkowska, Jan Łącki, Władysław Fenrych. Wpływ Naproksenu in vitro na metabolizm granulocytów obojętnochłonnych. Reumatologia 1992 T. 30 nr 3-4 s. 217-222

 36. Irena Zimmermann-Górska, Mariusz Puszczewicz, Aleksandra Kołczewska. Sudaclin - nowy preparat sulindaku - w leczeniu chorób reumatycznych. Reumatologia 2000 T. 38 nr 4 s. 456-463

 37. Irena Zimmermann-Górska, Mariusz Puszczewicz, Grażyna Białkowska-Puszczewicz. Ocena płynu stawowego jako podstawa stosowania preparatu Mobilat- żel w chorobach stawów. Reumatologia 1999 T. 37 nr 3 s. 258-263

 38. Irena Zimmermann-Górska, Mariusz Puszczewicz, Grażyna Białkowska. Liczne makrofagi w płynie stawowym chorego z pourazowym zapaleniem stawu. Reumatologia 1992 T. 30 nr 3-4 s. 256-260

 39. Irena Zimmermann-Górska, Mariusz Puszczewicz, Grażyna Białkowska. Liczne makrofagi w płynie stawowym chorego z pourazowym zapaleniem stawu. W: XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Rzeszów, 3-5 IX 1992. Streszcz. referatów. [B.m., ok. 1992] poz. 89a-89b.

 40. Irena Zimmermann-Górska, Mariusz Puszczewicz. Przeciwciała przeciw cytoplazmie granulocytów obojętnochłonnych (ANCA) w chorobach tkanki łącznej. Post. Nauk Med. 1993 T. 6 nr 4 s. 167-170

 41. Irena Zimmermann-Górska, Ryszard Włodarczyk, Sylwester Jakubowski. Nadmierne bliznowacenie tkanek po plastyce totalnej stawów kolanowych u chorej na reumatoidalne zapalenie stawów z równoczesną osteopoikilią. Reumatologia 1992 T. 30 nr 3-4 s. 249-255

 42. Irena Zimmermann-Górska. Chondrokalcynoza. Reumatologia 2000 T. 38 supl. s. 85-86. Standardy diagnostyczno-terapeutyczne w najczęstszych chorobach reumatycznych.

 43. Irena Zimmermann-Górska. Choroby reumatyczne, a proces starzenia się. Nowa Klin. 1998 Vol. 5 nr 12 s. 1246-1250

 44. Irena Zimmermann-Górska. Dna moczanowa, podagra, artretyzm? Żyjmy Dłużej 1998 nr 7 (472) s. 14-15

 45. Irena Zimmermann-Górska. Dna moczanowa. Reumatologia 2000 T. 38 supl. s. 82-84. Standardy diagnostyczno-terapeutyczne w najczęstszych chorobach reumatycznych.

 46. Irena Zimmermann-Górska. Dna moczanowa. Rozpoznawanie, zapobieganie, leczenie. Służ. Zdr. 1997 nr 101-102 (2682-2683) s. 12-13

 47. Irena Zimmermann-Górska. Farmakoterapia chorób reumatycznych w okresie ciąży i karmienia. Terapia 1995 T. 3 nr 11 (28) s. 3-4, 7

 48. Irena Zimmermann-Górska. Kształcenie lekarzy rodzinnych. Interdyscyplinarne spojrzenie na medycynę. Mag. Med. 1995 Vol. 6 nr 7 (59) s. 41

 49. Irena Zimmermann-Górska. Leczenie farmakologiczne chorób reumatycznych w okresie ciąży. Przew. Lek. Ginek. 2000 nr 5-6 s. 12-16, 18-19

 50. Irena Zimmermann-Górska. Leczenie uzdrowiskowe chorób reumatycznych. Baln. Pol. 1994 T. 36 nr 2 s. 19-22

 51. Irena Zimmermann-Górska. Miejsce niesteroidowych leków przeciwzapalnych we współczesnej farmakoterapii. Terapia 1994 nr 17 s. 3-4, 7, 9

 52. Irena Zimmermann-Górska. Miejsce reumatologii w praktycznej medycynie. Nowa Klin. 1997 T. 4 nr 11 s. 549-551

 53. Irena Zimmermann-Górska. Możliwości farmakologiczne hamowania postępu choroby w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Alergia Astma Immun. 1999 T. 4 supl. 1 s. 82-84. Alergia, Astma, Immunologia Kliniczna. Materiały Naukowe II Konferencji Naukowo-Szkoleniowej, Łódź, 23-26 VI 1999.

 54. Irena Zimmermann-Górska. Piąta rocznica powstania Stowarzyszenia Młodych Chorych na Przewlekłe Zapalenie Stawów. Reumatologia 1999 T. 37 nr 1 s. 115

 55. Irena Zimmermann-Górska. Postępy w medycynie w 1995 - opinie polskich specjalistów. Reumatologia. Med. Prakt. 1995 nr 12 (58) s. 33-34

 56. Irena Zimmermann-Górska. Postępy w medycynie w 1996 roku - opinie polskich specjalistów. Reumatologia. Med. Prakt. 1996 nr 12 (70) s. 37-38

 57. Irena Zimmermann-Górska. Przezskórne stosowanie leków w chorobach stawów. Terapia 2000 T. 8 nr 1 s. 18, 20, 21

 58. Irena Zimmermann-Górska. Reumatologia a medycyna rodzinna. Nowa Med. 1999 R. 6 z. 96 (nr 12/99) s. 42-43

 59. Irena Zimmermann-Górska. Reumatologia. Med. Prakt. 1999 nr 12 (106) s. 91, 97-98

 60. Irena Zimmermann-Górska. Reumatologia. Postępy w medycynie w 1998 roku - opinie polskich specjalistów. Med. Prakt. 1998 nr 12 (94) s. 77, 79.

 61. Irena Zimmermann-Górska. Wartość diagnostyczna badania płynu stawowego. Post. Nauk Med. 1991 T. 4 nr 1-2 s. 16-21

 62. Irena Zimmermann-Górska. Współczesne podejście do leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów. Alergia Astma Immun. 1999 T. 4 nr 2 s. 83-90

 63. Irena Zimmermann-Górska. Wybrane problemy diagnostyczne w reumatologii. Pol. Arch. Med. Wew. 1997 T. 97 supl. s. 72-80

 64. Irena Zimmermann-Górska. Zapalenia stawów wywołane przez kryształy. Nowa Med. 1996 T. 3 nr 23 s. 35-38

 65. Irena Zimmermann-Górska. Zasady leczenia chorób reumatycznych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi. Nowa Klin. 1997 T. 4 nr 11 s. 575-579

 66. Izabela Korczowska, Anna Olewicz-Gawlik, Andrzej Roszak, M. Stryjska, Jan K. Łącki. Metabolizm tkanki kostnej u chorych na raka jajnika leczonych ifosfamidem. Now. Lek. 2002 R. 71 nr 2-3 s. 112-115

 67. Izabela Korczowska, Jan K. Łącki, Piotr Leszczyński , Paweł Hrycaj, Stefan Mackiewicz. Metabolizm tkanki kostnej u chorych na toczeń rumieniowaty układowy leczonych glikokortykosteroidami. Pol. Arch. Med. Wew. 2001 T. 106 nr 4 (10) s. 901-907

 68. Izabela Korczowska, Jan K. Łącki, Piotr Leszczyński , Stefan H. Mackiewicz. Metabolizm tkanki kostnej u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów leczonych glikokortykosteroidami. Pol. Arch. Med. Wew. 2000 T. 104 nr 2 (8) s. 455-465

 69. Izabela Korczowska, Jan K. Łącki, Włodzimierz Samborski, Stefan H. Mackiewicz. Analiza metabolizmu tkanki kostnej u chorych na toczeń rumieniowaty układowy leczonych  glikokortykosteroidami. Now. Lek. 1998 R. 67 nr 5 s. 646-65

 70. Izabela Korczowska, Jan K. Łącki, Włodzimierz Samborski, Stefan H. Mackiewicz. Wpływ cytokin na odpowiedź ostrej fazy u chorych na toczeń układowy i reumatoidalne zapalenie stawów. Now. Lek. 1998 R. 67 nr 6 s. 705-712

 71. Izabela Korczowska, Jan K. Łącki, Włodzimierz Samborski, Stefan H. Mackiewicz. Wpływ cytokin na odpowiedź ostrej fazy u chorych na toczeń układowy i reumatoidalne zapalenie stawów. Now. Lek. 1998 R. 67 nr 7 s. 806-812

 72. Izabela Korczowska, Jan K. Łącki. Etiopatogeneza osteoporozy. Nowa Med. 2004 R. 11 z. 125 nr 3 s. 119-123

 73. Izabela Korczowska, Jan K. Łącki. Zastosowanie markerów biochemicznych w diagnostyce osteoporozy. Post. Nauk Med. 1998 T. 11 nr 5-6 s. 68-73

 74. Izabela Korczowska, Jan K. Łącki. Zastosowanie markerów biochemicznych osteoporozy. Osteoporoza 2001 nr 1 s. 10

 75. Izabela Korczowska, Paweł Hrycaj, Jan K. Łącki. Zmiany wskaźników biochemicznych metabolizmu tkanki kostnej u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów leczonych infliksymabem. Pol. Arch. Med. Wew. 2004 T. 111 nr 6 (6) s. 673-678

 76. Jacek Szechiński, Piotr Wiland, Eugeniusz Józef Kucharz, Jan Krzysztof Łącki, Jacek Pazdur, Leszek Szczepański, Irena Zimmermann-Górska. Rekomendacje stosowania blokerów TNF-alfa u chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. Reumatologia 2004 T. 42 nr 3 s. 393-402

 77. Jan K. Łącki, Izabela Korczowska, Stefan H. Mackiewicz. Rola genów MHC klasy II w etiopatogenezie reumatoidalnego zapalenia stawów. Prz. Lek. 1998 T. 55 nr 10 s. 524-527

 78. Jan K. Łącki, Izabela Korczowska, Włodzimierz Samborski, Stefan H. Mackiewicz. Przydatność oznaczania stężenia kompleksu immunoglobulina-A-α1-antytrypsyna w surowicy chorych na reumatoidalne zapalenie stawów w prognozowaniu zmian radiologicznych. Post. Nauk Med. 1998 T. 11 nr 5-6 s. 20-23

 79. Jan K. Łącki, Izabela Korczowska. Immunosupresyjne i przeciwzapalne właściwości  glikokortykosteroidów - korzyści i ryzyko. Reumatologia 2001 T. 39 nr 3 s. 280-284

 80. Jan K. Łącki, Izabela Korczowska. Osteoporoza w reumatoidalnym zapaleniu stawów a proces zapalny. Osteoporoza 2001 nr 1 s. 11.

 81. Jan K. Łącki, Justyna Cofta, Krzysztof Wiktorowicz, Stefan Mackiewicz. Przydatność leków immunosupresyjnych w leczeniu aktywnych postaci reumatoidalnego zapalenia stawów. Now. Lek. 1993 T. 64 [R. 62] nr 4 s. 18-24

 82. Jan K. Łącki, Justyna Cofta, Stefan H. Mackiewicz. Skuteczność niskich dawek metotreksatu w leczeniu chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Reumatologia 1993 T. 31 nr 1 s. 10-15

 83. Jan K. Łącki, Kamila Klama, Włodzimierz Samborski, Urszula Mackiewicz, Stefan Mackiewicz, Wolfgang Müller. The influence of methotrexate on serum level of agalactosyl IgG in rheumatoid arthritis patients. Centr. Eur. J. Immunol. 1996 Vol. 21 nr 1 s. 39-42

 84. Jan K. Łącki, Kamilla Klama, Stefan H. Mackiewicz. Immunoglobulin A - alpha-1-antitrypsin complex in rheumatic diseases. Mater. Med. Pol. 1996 Vol. 28 nr 4 (99) s. 138-140

 85. Jan K. Łącki, Kamilla Klama, Wiesława Porawska, Stefan H. Mackiewicz, Wolfgang Muller, Krzysztof Wiktorowicz. Interleukin 10 inhibits interleukin 6 production and acute phase response in rheumatoid arthritis. Arch. Immun. Ther. 1995 Vol. 43 nr 1 s. 11-14

 86. Jan K. Łącki, Kamilla Klama, Włodzimierz Samborski, Stefan Mackiewicz, Urszula Mackiewicz, Wolfgang Muller. Acute phase response in rheumatoid arthritis patients treated with immunosuppresive drugs. Mater. Med. Pol. 1995 Vol. 27 nr 2 (93) s. 47-51

 87. Jan K. Łącki, Krzysztof E. Wiktorowicz. Biologiczne właściwości interleukiny 10. Post. Hig. 1994 T. 48 nr 4 s. 363-370

 88. Jan K. Łącki, Małgorzata Zielińska, Katarzyna Łącka, Władysław Fenrych. Chemiluminescencja granulocytów obojętnochłonnych u chorych na nadczynność tarczycy. Now. Lek. 1995 R. 64 nr 5 s. 83-89

 89. Jan K. Łącki, Paweł Hrycaj, Kamilla Klama, Urszula Mackiewicz, Stefan H. Mackiewicz, Wolfgang Muller. Does IgA-alpha 1 atritrypsin complex correlate with IgM, IgG and IgA rheumatoid factor in early rheumatoid arthritis? Mater. Med. Pol. 1994 Vol. 26 nr 3 s. 97-100

 90. Jan K. Łącki, Stefan H. Mackiewicz, Krzysztof E. Wiktorowicz. Contrasting effect of oral and intravenous cyclophosphamide treatment on phenotypes of human peripheral blood lymphocytes. Arch. Immun. Ther. 1994 Vol. 42 nr 4 s. 291-294

 91. Jan K. Łącki, Stefan H. Mackiewicz, Krzysztof E. Wiktorowicz. Lymphocyte phenotype studies of rheumatoid arthritis patients treated with methotrexate. Arch. Immun. Ther. 1994 Vol. 42 nr 4 s. 287-290

 92. Jan K. Łącki, Stefan H. Mackiewicz. Biochemiczne markery osteoporozy. Now. Lek. 1997 R. 66 nr 2 s. 183-188

 93. Jan K. Łącki, Stefan H. Mackiewicz. Immunoterapia w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Pol. Tyg. Lek. 1993 T. 48 nr 29-30 s. 661-664

 94. Jan K. Łącki, Stefan H. Mackiewicz. Wpływ niskich dawek metotreksatu na przebieg reumatoidalnego zapalenia stawów - czteroletnia obserwacja. Prz. Lek. 1997 T. 54 nr 7-8 s. 543-546

 95. Jan K. Łącki, Stefan H. Mackiewicz. Wpływ związków immunosupresyjnych na ekspresję powierzchniowych antygenów limfocytów u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Pol. Arch. Med. Wew. 1997 T. 97 nr 2 s. 134-143

 96. Jan K. Łącki, Stefan Mackiewicz. Kliniczne i immunologiczne aspekty leczenia metotreksatem chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Now. Lek. 1994 R. 63 nr 2 s. 55-61

 97. Jan K. Łącki, Wiesława Porawska, Justyna Cofta, Stefan Mackiewicz. Wpływ cyklosporyny na przebieg reumatoidalnego zapalenia stawów. Now. Lek. 1993 T. 64 [R. 62] nr 4 s. 32-36

 98. Jan K. Łącki, Wiesława Porawska, Urszula Mackiewicz, Magdalena Sobieska, Stefan H. Mackiewicz. Low dose Cyclosporin A in the treatment of refractory rheumatoid arthritis. Reumatologia 1993 T. 31 nr 4 s. 373-380

 99. Jan K. Łącki, Włodzimierz Samborski, Aleksandra Kołaczewska, Izabela Korczowska, Ewa Mroczek, Stefan H. Mackiewicz. Wpływ glikokortykosteroidów na metabolizm tkanki kostnej chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Post. Nauk Med. 1998 T. 11 nr 5-6 s. 63-67

 100. Jan K. Łącki, Włodzimierz Samborski, Izabela Korczowska, Rene Moser, Wiesława Porawska, Stefan H. Mackiewicz, Wolfgang Müller. Polimorfizm genu dla TNF-α nie wpływa na przebieg  reumatoidalnego zapalenia stawów u chorych leczonych solami złota. Now. Lek. 1998 R. 67 nr 5 s. 652-658

 101. Jan K. Łącki, Włodzimierz Samborski, Justyna Cofta, Stefan H. Mackiewicz. Wpływ leczenia immunosupresyjnego na chemiluminescencję granulocytów obojętnochłonnych u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Now. Lek. 1993 T. 64 [R. 62] nr 4 s. 25-31

 102. Jan K. Łącki, Włodzimierz Samborski, Stefan H. Mackiewicz. Strategia terapii agresywnej w toczniu rumieniowatym układowym. Reumatologia 1998 T. 36 nr 2 s. 169-174

 103. Jan K. Łącki, Wolfgang Müller-Ruchholtz, Stefan H. Mackiewicz. Does cyclophosphamide combined with methylprednisolone affect the expression of leukocyte function associated antigen 1 in refractory rheumatoid arthritis. Arch. Immun. Ther. 1997 Vol. 45 nr 4 s. 285-288

 104. Jan K. Łącki. Diagnostyka, profilaktyka i leczenie osteoporozy. Służ. Zdr. 1999 nr 51-52 (2841-2842) s. 22-24

 105. Jan K. Łącki. Udział mechanizmów immunologicznych w patogenezie tocznia rumieniowatego układowego i reumatoidalnego zapalenia stawów. Post. Nauk Med. 1998 T. 11 nr 5-6 s. 13-19

 106. Jan Łącki, Krzysztof Wiktorowicz. Przeciwciała monoklonalne w ocenie fenotypu komórek układu immunologicznego. Post. Nauk Med. 1993 T. 6 nr 4 s. 154-159

 107. Jan Łącki, Stefan Mackiewicz. Immunoterapia w chorobach reumatycznych. Post. Nauk Med. 1993 T. 6 nr 4 s. 180-183

 108. Jolanta Małyszko, Stanisław Sierakowski, Karol Kita, Piotr Klimiuk, Bogdan Lewandowski, Jan Łącki. Diagnostyka i klinika zaburzeń metabolizmu kostnego w przewlekłej niewydolności nerek. Nowa Med. 2004 R. 11 z. 125 nr 3 s. 163-172

 109. Jolanta Twardowska-Rajewska, Anna Furmanowska, Barbara Raszeja-Kotelba, Irena Zimmermann-Górska, Krzysztof Linke. Panniculitis a pancreatitis - opis przypadku. Reumatologia 1997 T. 35 nr 1 s. 82-88

 110. Kamila Klama, Jan K. Łącki, Wolfgang Müller, Stefan H. Mackiewicz. The abnormalities in the glycosylation of IgG. Reumatologia 1996 T. 34 nr 1 s. 26-30

 111. Kamilla Klama, Thomas Stratz, Thomas Schochat, Jan K. Łącki, Stefan H. Mackiewicz, Wolfgang Müller. Stężenia serotoniny w surowicy chorych na fibromialgię pierwotną leczonych tropisetronem (Navoban). Reumatologia 1994 T. 32 nr 4 s. 404-408

 112. Karolina Olek-Hrab, Izabela Korczowska, Ryszard Żaba, Jan K. Łącki. Białka ostrej fazy u chorych na łuszczycę. Post. Derm. Alerg. 2004 T. 21 z. 1 s. 47-51

 113. Karolina Olek-Hrab, Izabela Korczowska, Ryszard Żaba, Paweł Hrycaj, Jan K. Łącki. Polimorfizm genu dla TNF-α u chorych na łuszczycę i łuszczycowe zapalenie stawów. Prz. Derm. 2004 T. 91 nr 4 s. 291-296

 114. Karolina Olek-Hrab, Włodzimierz Samborski, Magdalena Atarowska, Ryszard Żaba. Współistnienie pustulosis palmo-plantaris i reumatoidalnego zapalenia stawów u 64-letniej chorej. Post. Derm. Alerg. 2003 T. 20 z. 1 s. 41-45

 115. Katarzyna Łącka, Izabela Korczowska, Agata Milewska, Jan K. Łącki. Gęstość mineralna kości oraz biochemiczne markery osteoporozy u dorosłych chorych z zespołem Turnera. Pediat. Pol. 2005 T. 80 nr 3 s. 280-282

 116. Katarzyna Łącka, Joanna Szarzyńska, Jan K. Łącki. Current views on the etiopathogenesis of thyroid opthalmopathy. Centr. Eur. J. Immunol. 2004 Vol. 29 nr 3-4 s. 94-99

 117. Katarzyna Ziętek, Krzysztof Linke, Renata Marcinkowska-Pięta, Stefan Mackiewicz. Wpływ niesteroidowych leków przeciwzapalnych i zakażenia Helicobacter pylori na stan błony śluzowej żołądka u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Gastroent. Pol. 2000 T. 7 nr 5-6 s. 331-339

 118. Krzysztof Lewandowski, Maria Zozulińska, Włodzimierz Samborski, Krystyna Zawilska. Nabyta choroba puli magazynowej płytek krwi w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów. Pol. Arch. Med. Wew. 1991 T. 86 nr 1 (7) s. 46-52

 119. Krzysztof Wiktorowicz, Justyna Cofta, Stefan Henryk Mackiewicz. Zastosowanie chemiluminescencji do oceny aktywności komórek fagocytujących. Post. Nauk Med. 1993 T. 6 nr 4 s. 184-187

 120. Krzysztof Wiktorowicz, Stefan Mackiewicz. Immunobiologia cytokin (sieć cytokinowa). Post. Nauk Med. 1993 T. 6 nr 4 s. 141-146

 121. Maciej Cymerys, Robert Chyrek, Paweł Bogdański, Jan Łącki, Danuta Pupek-Musialik. Ocena stężeń białek ostrej fazy u osób z nadciśnieniem tętniczym i otyłością prostą. Pol. Merk. Lek. 2003 T. 15 nr 88 s. 352-354

 122. Maciej Wiznerowicz, Aleksander Górny, Andrzej Mackiewicz. Human gene immunotherapy of cancer. Klin. Perinat. Ginek. 1993 supl. 3 s. 165-171

 123. Magdalena Atarowska, Włodzimierz Samborski, Ryszard Żaba. Przypadek wyprysku pieniążkowatego u chorej na reumatoidalne zapalenie stawów leczonej przewlekle preparatami soli złota. Derm. Klin. 2002 Vol. 4 nr 1-4 s. 45-49

 124. Małgorzata Urbaniak, Jan K. Łącki. Choroba zwyrodnieniowa stawów. Służ. Zdr. 1997 nr 101-102 (2682-2683) s. 2-3.

 125. Małgorzata Zielińska, Irena Zimmermann-Górska, Mariusz Puszczewicz, Władysław Fenrych. Wpływ preparatów złota na metabolizm tlenowy granulocytów obojętnochłonnych. Terapia 2000 T. 8 nr 1 s. 42-44

 126. Mariusz Puszczewicz, Irena Zimmermann-Górska, Grażyna Białkowska-Puszczewicz. Wpływ sulfasalazyny na czynność granulocytów obojętnochłonnych in vitro. Terapia 2000 T. 8 nr 1 s. 44-47. Materiały VI Konferencji "Reumatologia w praktyce lekarza rodzinnego". Inowrocław, 15-17 X 1999.

 127. Mariusz Puszczewicz, Irena Zimmermann-Górska, Grażyna Białkowska-Puszczewicz. Wpływ surowic zawierających przeciwciała przeciw cytoplazmie granulocytów obojętnochłonnych (ANCA) na czynność granulocytów in vitro. Alergia Astma Immun. 1999 T. 4 nr 4 s. 259-266

 128. Mariusz Puszczewicz, Irena Zimmermann-Górska. Wpływ surowic zawierających przeciwciała przeciw cytoplazmie granulocytów obojętnochłonnych (ANCA) na metabolizm tlenowy granulocytów in vitro. Reumatologia 1999 T. 37 nr 2 s. 133-144

 129. Mariusz Puszczewicz, Stefan H. Mackiewicz, Krzysztof Wiktorowicz. Wieloletnie przeżycie chorej z ciężkim niedoborem immunoglobulin nie leczonej substytucyjnie. Reumatologia 1998 T. 36 nr 4 s. 425-432

 130. Paweł Bogdański, Danuta Pupek-Musialik, Monika Szulińska, Maciej Cymerys, Wiesław Bryl, Anna Jabłecka, Jan Łącki. Czy otyłość nasila proces zapalny u chorych z nadciśnieniem tętniczym? Nadciś. Tęt. 2002 T. 6 nr 4 s. 263-269

 131. Paweł Bogdański, Magdalena Kujawska-Łuczak, Jan Łącki, Danuta Pupek-Musialik. Ocena stężenia wybranych interleukin, czynnika martwicy nowotworów, insulinemii i leptynemii u otyłych z nadciśnieniem tętniczym. Pol. Merk. Lek. 2003 T. 15 nr 88 s. 347-349

 132. Paweł Hrycaj, Jacek Jenek. Zapalenie stawów imitujące reumatoidalne zapalenie stawów w przebiegu choroby z Lyme. Reumatologia 1996 T. 34 nr 1 s. 47-52

 133. Paweł Hrycaj, Jan K. Łącki, Izabela Korczowska. Inhibitory TNFα - nowa jakość w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów? Reumatologia 2001 T. 39 nr 3 s. 208-223

 134. Paweł Hrycaj, Jan K. Łącki, Judith Kelemen, Thomas Stratz, Wolfgang Müller. Dobowe wydalanie 6-sulfatoksymelatoniny i kwasu 5-hydroksyindolooctowego w moczu chorych na pierwotną fibromialgię i przewlekłe zespoły bólowe dolnego odcinka kręgosłupa. Reumatologia 2001 T. 39 nr 2 s. 146-154

 135. Paweł Hrycaj, Jan K. Łącki. Od zwyrodnienia do zapalenia - współczesne poglądy na patogenezę choroby zwyrodnieniowej stawów. Nowa Med. 2002 R. 9 z. 115 nr 2 s. 7-16

 136. Paweł Hrycaj, Jan K. Łącki. Terapia biologiczna chorób reumatycznych - teraźniejszość i przyszłość. Ordynator Lek. 2002 Vol. 2 nr 2 s. 3-12

 137. Paweł Hrycaj, Magdalena Szyszko. Przeciwciała antyfosfolipidowe u chorych na toczeń układowy. Now. Lek. 1991 nr 2 (5) s. 16-23

 138. Paweł Hrycaj, Stefan Mackiewicz. Przeciwciała antykardiolipinowe i ich rola w patologii klinicznej. Post. Nauk Med. 1993 T. 6 nr 4 s. 160-166

 139. Paweł Hrycaj, Stefan Mackiewicz. Rola białek stresu w funkcjach układu immunologicznego. Now. Lek. 1995 R. 64 nr 5 s. 39-54

 140. Paweł Hrycaj. Kontrowersje wokół fibromialgii. Reumatologia 1997 T. 35 nr 2 s. 206-217

 141. Paweł Hrycaj. Ochrona chrząstki w chorobie zwyrodnieniowej stawów. Reumatologia 1995 T. 33 nr 4 s. 409-418

 142. Paweł Hrycaj. Terapia antycytokinowa chorób reumatycznych - korzyści i ryzyka. Reumatologia 2003 T. 41 nr 4 s. 400-404

 143. Paweł Hrycaj. Terapia wielolekowa w reumatologii - pomaga czy szkodzi? Reumatologia 2005 Vol. 43 nr 6 s. 379-382

 144. Paweł Hrycaj. Toczeń rumieniowaty układowy - przyczyny, klinika, leczenie. Służ. Zdr. 1997 nr 101-102 (2682-2683) s. 7-9

 145. Paweł Hrycaj. Znaczenie statyn w leczeniu chorych na zapalne choroby reumatyczne. Ordynator Lek. 2005 Vol. 5 nr 4 s. 29-30, 32-36

 146. Piotr Leszczyński , Aleksandra Kołczewska, Małgorzata Urbaniak, Jan K. Łącki, Stefan H. Mackiewicz. Ocena wpływu przewlekłej glikokortykosteroidoterapii na masę kostną u kobiet chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Now. Lek. 1997 R. 66 nr 2 s. 189-194

 147. Piotr Leszczyński , Ewa Straburzyńska-Migaj, Stefan H. Mackiewicz. Serce w toczniu układowym. Pol. Arch. Med. Wew. 1997 T. 98 nr 2 s. 149-152

 148. Piotr Leszczyński , Ewa Straburzyńska-Migaj, Stefan H. Mackiewicz. Zmiany w sercu u chorych na toczeń układowy. Reumatologia 1997 T. 35 nr 4 s. 404-413

 149. Piotr Leszczyński , Jan K. Łącki, Aleksandra Kołczewska, Stefan H. Mackiewicz. Masa kostna u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Ocena wpływu niskich dawek glikokortykosteroidów. Post. Osteoartrol. 1998 nr 10 s. 46-54

 150. Piotr Leszczyński , Jan K. Łącki, Aleksandra Kołczewska, Stefan H. Mackiewicz. Glikokortykosteroidy i masa kostna u kobiet chorych na toczeń układowy. Post. Osteoartrol. 1998 nr 10 s. 55-61

 151. Piotr Leszczyński , Jan K. Łącki, Stefan H. Mackiewicz. Densytometria ultradźwiękowa (QUS) oraz densytometria klasyczna (DXA) u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Prz. Lek. 2000 T. 57 nr 2 s. 100-102

 152. Piotr Leszczyński , Jan K. Łącki, Stefan H. Mackiewicz. Gęstość mineralna kości w chorobach układowych tkanki łącznej. Post. Osteoartrol. 1999 nr 11 s. 59-65

 153. Piotr Leszczyński , Jan K. Łącki, Stefan H. Mackiewicz. Osteoporoza posteroidowa - patomechanizm, zapobieganie i leczenie. Post. Nauk Med. 2000 T. 13 nr 2 s. 3-7

 154. Piotr Leszczyński , Jan K. Łącki, Stefan H. Mackiewicz. Osteoporoza posteroidowa u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Prz. Lek. 2000 T. 57 nr 2 s. 108-110

 155. Piotr Leszczyński , Jan K. Łącki, Stefan H. Mackiewicz. Osteoporoza u chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa: porównanie techniki absorpcjometrii promieniowania rentgenowskiego (DXA) oraz techniki ultradźwiękowej (QUS). Prz. Lek. 2003 T. 60 nr 9 s. 562-564

 156. Piotr Leszczyński , Jan K. Łącki. Twardzina układowa - aspekt kliniczny i terapeutyczny. Ordynator Lek. 2004 Vol. 4 nr 7-8 s. 29-32

 157. Piotr Leszczyński , Marek Bolanowski. Nowe rekomendacje ISCD dotyczące wykonywania i interpretacji badań densytometrycznych metodą DXA. Endokr. Pol. 2004 T. 55 nr 6 s. 744-748

 158. Piotr Leszczyński , Marek Bolanowski. Stosowanie parathormonu jako nowa metoda leczenia osteoporozy. Ordynator Lek. 2005 Vol. 5 nr 1 s. 15-20

 159. Piotr Leszczyński , Marlena Knapczyk. Farmakoterapia i rehabilitacja w osteoporozie. Mag. Lek. Rodz. 2004 nr 3 s. 56-65

 160. Piotr Leszczyński , Stefan H. Mackiewicz. Densytometria w praktyce lekarza. Zesz. Nauk. Kaliskiego Tow. Lek. 1999 nr 5 s. 21-28

 161. Piotr Leszczyński , Stefan H. Mackiewicz. Metody rentgenowskie i ultradźwiękowe w diagnostyce osteoporozy w chorobach reumatycznych. Post. Nauk Med. 1998 T. 11 nr 5-6 s. 51-57

 162. Piotr Leszczyński , Stefan H. Mackiewicz. Postępowanie profilaktyczne i leczenie osteoporozy w chorobach reumatycznych. Post. Nauk Med. 1998 T. 11 nr 5-6 s. 58-62

 163. Piotr Leszczyński , Stefan H. Mackiewicz. Przewlekła auroterapia przyczyną zespołu nerczycowego u chorej z niezdiagnozowanym zapaleniem stawów. Pol. Arch. Med. Wew. 1996 T. 96 nr 2 (8) s. 153-156

 164. Piotr Leszczyński , Stefan H. Mackiewicz. Współczesna diagnostyka i leczenie osteoporozy. Now. Lek. 1997 R. 66 nr 4 s. 427-435

 165. Piotr Leszczyński , Stefan Henryk Mackiewicz. Ostre seronegatywne zapalenie stawów z objawami martwiczego zapalenia naczyń w przebiegu nie rozpoznanego szpiczaka. Reumatologia 1995 T. 33 nr 1 s. 66-71

 166. Piotr Leszczyński . Densytometria i markery kostne w monitorowaniu leczenia antyresorpcyjnego - za i przeciw? Osteoporoza 2002 nr 3-4 s. 5, 13

 167. Piotr Leszczyński . Gęstość mineralna kości czy jakość kości - praktyczne podejście do oznaczeń densytometrycznych. Terapia 2005 R. 13 nr 2 s. 41-43

 168. Piotr Leszczyński . Miejsce alfakalcidolu w nowoczesnym leczeniu osteoporozy. Osteoporoza 2001 nr 2 s. 2.

 169. Piotr Leszczyński . Ocena bisfosfonianów, kalcytoniny i innych terapii osteoporozy w świetle zasad medycyny opartej na dowodach naukowych. Osteoporoza 2001 nr 1 s. 5.

 170. Piotr Leszczyński . Ocena efektów leczenia bisfosfonianami - przegląd randomizowanych badań klinicznych. Osteoporoza 2003 nr 5 s. 6

 171. Piotr Leszczyński . Osteoporoza w chorobach reumatycznych - nowości diagnostyczne i terapeutyczne. Med. Rodz. 2001 R. 4 nr 2 s. 79-82

 172. Piotr Leszczyński . Osteoporoza w chorobach reumatycznych. Twój Mag. Med. 2003 R. 8 nr 11 s. 56-62

 173. Piotr Leszczyński . Osteoporoza w reumatologii. Służ. Zdr. 1997 nr 101-102 (2682-2683) s. 14-15

 174. Piotr Leszczyński . Reumatologia. Med. po Dypl. 2005 supl. nr 10/05 s. 17-19. Osteoporoza - rola lekarza rodzinnego oraz lekarzy różnych specjalności. Pod red.: Wojciecha Pluskiewicza.

 175. Piotr Leszczyński . Zapalenie stawów związane z zakażeniem. Służ. Zdr. 1997 nr 101-102 (2682-2683) s. 9-10

 176. Piotr Leszczyński . Zasady postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w osteoporozie u progu XXI wieku - poradnik lekarza praktyka. Osteoporoza 2001 nr 1 s. 3

 177. Piotr Leszczyński . Zastosowanie bisfosfonianów w leczeniu osteoporozy posteroidowej. Osteoporoza 2003 nr 5 s. 5

 178. Rafał Rutkowski, Krystyna Filipiak, Wacław J. Ginda, Jerzy B. Warchoł, Krzysztof Wiktorowicz. Zastosowanie cytometrii przepływowej i automatycznej analizy obrazów w ocenie raka sutka. Klin. Perinat. Ginek. 1994 T. 12 s. 130-140

 179. Renata Marcinkowska-Pięta, Stefan H. Mackiewicz, Katarzyna Ziętek, Krzysztof Linke. Wpływ zakażenia Helicobacter pylori i leczenia eradykacyjnego na aktywność reumatoidalnego zapalenia stawów u chorych leczonych przewlekle niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi. Reumatologia 2000 T. 38 nr 4 s. 405-415

 180. Ryszard Żaba, Agnieszka Dudzińska, Jolanta Biegalska, Iwona Stajkowska, Włodzimierz Samborski. Takalcytol stosowany miejscowo zwiększa skuteczność fotochemoterapii (PUVA) u chorych z  bielactwem. Now. Lek. 2001 R. 70 nr 10-11 s. 1105-1109

 181. Ryszard Żaba, Jolanta Biegalska, Sebastian Kaszewski, Włodzimierz Samborski. Ocena skuteczności i tolerancji izotretynoiny (Roaccutane) w leczeniu trądzika pospolitego. Now. Lek. 2000 R. 69 nr 11 s. 938-944

 182. Ryszard Żaba, Włodzimierz Samborski, Jolanta Biegalska, Sebastian Kaszewski, Grzegorz Grzybowski. Wyniki leczenia ciężkich postaci łuszczycy cyklosporyną A. Now. Lek. 2000 R. 69 nr 11 s. 931-937

 183. Ryszard Żaba, Włodzimierz Samborski, Sebastian Kaszewski, Grzegorz Grzybowski, Jolanta Biegalska. Leczenie nadmiernej potliwości dłoni i stóp za pomocą jontoforezy. Now. Lek. 2000 R. 69 nr 11 s. 911-916

 184. Ryszard Żaba, Włodzimierz Samborski, Zygmunt Adamski, Grzegorz Grzybowski. Immunopatogeneza i leczenie łuszczycy. Now. Lek. 2000 R. 69 nr 11 s. 917-930

 185. Stefan H. Mackiewicz (współpr.: Mariusz Puszczewicz. Postępowanie diagnostyczne i leczenie w ziarniniaku Wegenera. Med. Prakt. 1997 supl. do nr 3 s. 70-71.

 186. Stefan H. Mackiewicz, Paweł Hrycaj. Postępowanie diagnostyczne i leczenie w toczniu rumieniowatym układowym. Med. Prakt. 1997 supl. do nr 3 s. 67-69. Standardy postępowania w chorobach wewnętrznych zalecane przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, Radę Konsultantów Krajowych i Krajowego Specjalistę ds. Chorób Wewnętrznych.

 187. Stefan H. Mackiewicz, Wiesława Porawska. Postępowanie diagnostyczne i leczenie w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Med. Prakt. 1997 supl. do nr 3 s. 61-62. Standardy postępowania w chorobach wewnętrznych zalecane przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, Radę Konsultantów Krajowych i Krajowego Specjalistę ds. Chorób Wewnętrznych.

 188. Stefan H. Mackiewicz. Osteoporoza śródzapalna i posteroidowa. Reumatologia 2001 T. 39 nr 1 s. 68-73

 189. Stefan H. Mackiewicz. Osteoporoza śródzapalna i posterydowa. Osteoporoza 2001 nr 1 s. 2

 190. Stefan Mackiewicz, Paweł Hrycaj. Nowe aspekty odpowiedzi ostrej fazy. Post. Nauk Med. 1993 T. 6 nr 4 s. 147-153

 191. Stefan Mackiewicz, Piotr Leszczyński . Siarczan glukozaminy i jego zastosowanie w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów. Ter. i Leki 2003 T. 31 (53) nr 3 s. 38-40

 192. Stefan Mackiewicz, Włodzimierz Samborski. Stan reumatologii w ocenie zespołu konsultanta krajowego. Służ. Zdr. 1997 nr 101-102 (2682-2683) s. 19

 193. Stefan Mackiewicz. ABC reumatologii. Służ. Zdr. 1997 nr 101-102 (2682-2683) s. 1, 6

 194. Stefan Mackiewicz. Immunoglobuliny: podstawowe funkcje biologiczne i zastosowanie lecznicze. Post. Nauk Med. 1993 T. 6 nr 4 s. 135-140

 195. Stefan Mackiewicz. Kliniczne zasady diagnostyki chorób reumatycznych. Post. Nauk Med. 1998 T. 11 nr 5-6 s. 11-12

 196. Stefan Mackiewicz. Laudacja z okazji nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego Doktorowi Güntherowi Nuferowi. Biul. Inf. AM Pozn. 1998 R. 23 nr 4 (95) s. 38-39

 197. Stefan Mackiewicz. Mechanizmy autoimmunologiczne a choroby reumatyczne. Nowa Med. 1996 T. 3 nr 23 s. 5-8

 198. Stefan Mackiewicz. Osiągnięcia i porażki reumatologii XX wieku. (Choroby reumatyczne a proces zapalny). Nowa Med. 1999 R. 6 z. 96 (nr 12/99) s. 3-5

 199. Stefan Mackiewicz. Perspektywy rozwoju reumatologii. Now. Lek. 1991 nr 2 (5) s. 12-15

 200. Stefan Mackiewicz. Strategia leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów. Pol. Arch. Med. Wew. 1995 T. 93 nr 3 s. 197-202

 201. Thomas Stratz, Włodzimierz Samborski, Thomas Schochat, Paweł Hrycaj, Jan K. Łącki, Pierre Mennet, Wolfgang Müller. Zastosowanie leków blokujących receptory S3 w leczeniu fibromialgii. Reumatologia 1994 T. 32 nr 4 s. 399-403

 202. Urszula Mackiewicz, Jan Konys, Krzysztof Wiktorowicz, Izabella Pawlik. Pharmacological modulation of lymphocyte function in atopic allergy. 2. The effect of adenosine on lymphocyte proliferative response. Pol. J. Immun. 1994 Vol. 19 nr 4 s. 327-331

 203. Wiesława Porawska, Ewa Stanisławska-Biernat, Anna Filipowicz-Sosnowska, Eugeniusz Zielonka, Zbigniew Gburek, Stefan Mackiewicz. Zastosowanie cyklosporyny A w leczeniu aktywnych postaci reumatoidalnego zapalenia stawów. Reumatologia 1995 T. 33 nr 4 s. 385-391

 204. Wiesława Porawska, Jan K. Łącki, Stefan H. Mackiewicz. Antygeny HLA-DR u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów leczonych w Klinice Reumatologii w Poznaniu. Reumatologia 1997 T. 35 nr 1 s. 25-30

 205. Wiesława Porawska, Krzysztof Świerkocki, Andrzej Marszałek, Stefan Mackiewicz. Rzadki przypadek współistnienia zespołu Kartagenera z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Pol. Arch. Med. Wew. 1996 T. 96 nr 6 (12) s. 577-580

 206. Wiesława Porawska. Diagnostyka i leczenie zesztywniącego zapalenia stawów kręgosłupa. Świat Med. i Farm. 1999 nr 7 s. 25-27

 207. Wiesława Porawska. Osteoporoza w chorobach reumatycznych. Now. Lek. 1991 nr 2 (5) s. 37-41

 208. Wiesława Porawska. Przedawkowanie metotreksatu przyczyną zgonu chorej na reumatoidalne zapalenie stawów. Pol. Arch. Med. Wew. 1995 T. 93 nr 4 (4) s. 346-350

 209. Wiesława Porawska. Reumatoidalne zapalenie stawów (rzs). Służ. Zdr. 1997 nr 101-102 (2682-2683) s. 5, 20-22

 210. Wiesława Porawska. Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. Służ. Zdr. 1997 nr 101-102 (2682-2683) s. 7, 12

 211. Włodzimierz Samborski, Aleksandra Kołczewska, Jan K. Łącki. Zastosowanie miejscowych wstrzyknięć kortykosteroidów w leczeniu pierwotnej i wtórnej fibromialgii. Reumatologia 1994 T. 32 nr 4 s. 409-413

 212. Włodzimierz Samborski, Aleksandra Kołczewska, Jan Łącki, Sylwester Jakubowski. Dożylne regionalne podawanie kortykosteroidów w leczeniu ręki reumatoidalnej. Reumatologia 1994 T. 32 nr 3 s. 238-243

 213. Włodzimierz Samborski, Aleksandra Kołczewska, Jan Łącki. Zastosowanie Resoferonu w leczeniu niedokrwistości u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Now. Lek. 1995 R. 64 nr 1 s. 93-97

 214. Włodzimierz Samborski, Aleksandra Kołczewska. Zastosowanie stałego pola magnetycznego w leczeniu chorych na fibromialgię. Now. Lek. 1993 T. 64 [R. 62] nr 4 s. 45-52

 215. Włodzimierz Samborski, Andrzej Karpiński, Aleksandra Kołczewska, Jan K. Łącki. Przydatność lokalnej krioterapii jako jednej z metod leczenia fibromialgii. Reumatologia 1994 T. 32 nr 4 s. 422-426

 216. Włodzimierz Samborski, Furong Lu, Jan K. Łącki, Thomas Stratz, Pierre Mennet, Wolfgang Müller. Ocena efektów leczenia rehabilitacyjnego chorych na fibromialgię na podstawie badania poziomu bólu oraz siły mięśniowej mierzonej nowym dynamometrem typu Cybex II. Reumatologia 1997 T. 35 nr 4 s. 431-438

 217. Włodzimierz Samborski, Izabella Pawlik, Jan Konys, Urszula Mackiewicz. Ocena stanu atopowego chorych na fibromialgię. Reumatologia 1994 T. 32 nr 4 s. 353-356

 218. Włodzimierz Samborski, Jan K. Łącki, Anna Służewska, Reinhild Klein, Thomas Stratz, Magdalena Sobieska, Kamilla Klama, Stefan Mackiewicz, Wolfgang Müller. Przeciwciała przeciw serotoninie i gangliozydom w fibromialgii i endogennej depresji. Now. Lek. 1997 R. 66 nr 1 s. 73-77

 219. Włodzimierz Samborski, Jan K. Łącki, Stefan Mackiewicz. Kompleksowe leczenie fizykalne chorych na fibromialgię. Baln. Pol. 1998 T. 40 nr 1-2 s. 67-71

 220. Włodzimierz Samborski, Magdalena Atarowska, Ryszard Żaba. Zasady leczenia chorych z reaktywnym zapaleniem stawów wywołanym infekcjami przenoszonymi drogą płciową. Reumatologia 2001 T. 39 nr 4 s. 369-381

 221. Włodzimierz Samborski, Mikołaj Kobelski, Maria Wanic-Kossowska, Magdalena Atarowska, Lidia Kozioł, Liliana Celczyńska-Bajew, Stanisław Czekalski. Bakteryjne zapalenie stawu kolanowego u chorej na przewlekłą niewydolność nerek leczonej zabiegami hemodializ. Reumatologia 2003 T. 41 nr 2 s. 198-203

 222. Włodzimierz Samborski, Mirosława Leżańska-Szpera, Janusz K. Rybakowski. Effects of antidepressant mirtazapine on fibromyalgia symptoms. Rocz. AM Białyst. 2004 Vol. 49 s. 265-269

 223. Włodzimierz Samborski, Piotr Leszczyński , Jan Łącki, Gabriela Śniatała, Wiesława Porawska. Ocena kliniczna i laboratoryjna preparatu Surgam 300 firmy Roussel-Uclaf u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów i łuszczycowe zapalenie stawów. Reumatologia 1993 T. 31 nr 1 s. 64-67

 224. Włodzimierz Samborski, Przemysław Pięta, Krzysztof Drews. Prawidłowe stężenie hormonów płciowych u chorych z pierwotnym zespołem fibromialgii. Reumatologia 2003 T. 41 nr 3 s. 276-280

 225. Włodzimierz Samborski, Ryszard Żaba, Zygmunt Adamski. Klinika tocznia rumieniowatego układowego - rola apoptozy w etiopatogenezie choroby. Now. Lek. 2000 R. 69 nr 11 s. 900-910

 226. Włodzimierz Samborski, Ryszard Żaba. Choroba Stilla u dorosłych - trudności z postawieniem diagnozy u 42-letniej chorej. Derm. Klin. 2000 T. 2 nr 2 s. 85-88

 227. Włodzimierz Samborski, Ryszard Żaba. Nowe poglądy na temat patogenezy tocznia rumieniowatego układowego - objawy kliniczne, rozpoznanie i leczenie. Post. Derm. Alerg. 2001 T. 18 z. 1 s. 5-10

 228. Włodzimierz Samborski, Ryszard Żaba. Zastosowanie dożylnej pulsacyjnej terapii glikokortykosteroidami u chorego na eozynofilowe zapalenie powięzi. Derm. Klin. 2000 T. 2 nr 1 s. 33-36

 229. Włodzimierz Samborski, Thomas Stratz, Jan K. Łącki, Kamilla Klama, Pierre Mennet, Wolfgang Müller. The 5-HT3 blockers in the treatment of the primary fribromyalgia syndrome: a 10-day open study with Tropisetron at a low lose. Mater. Med. Pol. 1996 Vol. 28 nr 1 (96) s. 17-19

 230. Włodzimierz Samborski, Thomas Stratz, Jan K. Łącki, Stefan H. Mackiewicz, Wolfgang Müller. Stężenie kalcytoniny w surowicy chorych na fibromialgię - nowa koncepcja leczenia? Reumatologia 1997 T. 35 nr 2 s. 160-165

 231. Włodzimierz Samborski, Thomas Stratz, Jan K. Łącki, Stefan H. Mackiewicz, Wolfgang Müller. Nowa koncepcja leczenia farmakologicznego fibromialgii. Czy można wyróżnić dwie podgrupy chorych na fibromialgię? Reumatologia 1998 T. 36 nr 2 s. 144-150

 232. Włodzimierz Samborski, Thomas Stratz, Jan K. Łącki. Wpływ leczenia rehabilitacyjnego na poziom koncentracji uwagi i koordynacji wzrokowo-ruchowej u chorych na fibromialgię ocenianych przy pomocy wybranych testów neuropsychologicznych. Now. Lek. 1999 R. 68 nr 2 s. 224-233

 233. Włodzimierz Samborski, Thomas Stratz. Arthroosteitis pustulosa sine pustulosis. Opis przypadku i przegląd literatury. Reumatologia 1995 T. 33 nr 1 s. 78-85

 234. Włodzimierz Samborski, Wojciech Romanowski, Dariusz Kuliński, Agnieszka Romanowska. Wpływ skojarzonej terapii preparatem Movalis w ampułkach i tabletkach 15 mg na wybrane kliniczne parametry u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Now. Lek. 2004 T. 73 nr 2 s. 140-147

 235. Włodzimierz Samborski. Ból w chorobach reumatycznych. Służ. Zdr. 2000 nr 90-91 s. 21-24

 236. Włodzimierz Samborski. Bóle stawów a stan uzębienia. Służ. Zdr. 2001 nr 23-25 s. 26-27

 237. Włodzimierz Samborski. Choroby reumatyczne mogą prowadzić do kalectwa. Top Agrar Polska 2000 nr 9 s. 118-119

 238. Włodzimierz Samborski. Czy choroba zwyrodnieniowa może się stać problemem XXI wieku? Służ. Zdr. 1999 nr 51-52 (2841-2842) s. 25-26

 239. Włodzimierz Samborski. Dbaj o swój kręgosłup. Top Agrar Polska 1999 nr 10 s. 120-122

 240. Włodzimierz Samborski. Epidemiologia, objawy kliniczne, diagnostyka i leczenie - choroby reumatyczne. Służ. Zdr. 2003 nr 45-48 s. 33-39

 241. Włodzimierz Samborski. Farmakoterapia chorób reumatycznych. Służ. Zdr. 2000 nr 30-31(2923-2924) s. 22, 28, 30, 32-33

 242. Włodzimierz Samborski. Farmakoterapia tocznia rumieniowatego układowego - nowe kierunki i metody eksperymentalne. Post. Derm. Alerg. 2004 T. 21 z. 1 s. 30-35

 243. Włodzimierz Samborski. Fibromialgia - nowe poglądy na temat patogenezy, diagnostyki i leczenia. Reumatologia 1993 T. 31 nr 1 s. 75-79

 244. Włodzimierz Samborski. Fibromialgia - studium kliniczne i biochemiczne. Post. Nauk Med. 1998 T. 11 nr 5-6 s. 24-37

 245. Włodzimierz Samborski. Fibromialgia. Reumatologia 1994 T. 32 nr 4 s. 319-327

 246. Włodzimierz Samborski. Metody inżynierii tkankowej w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów. Reumatologia 2001 T. 39 nr 3 s. 275-279

 247. Włodzimierz Samborski. Patogeneza choroby zwyrodnieniowej stawów - nowe metody leczenia i miejsce fizjoterapii. Baln. Pol. 2001 T. 43 z. 3-4 s. 9-16

 248. Włodzimierz Samborski. Stres może powodować bóle mięśni. Top Agrar Polska 1999 nr 4 s. 190-191

 249. Włodzimierz Samborski. Zastosowanie fizjoterapii w leczeniu fibromialgii. Baln. Pol. 2003 T. 45 z. 1-2 s. 34-43

 250. Włodzimierz Samborski. Zastosowanie leczenia fizykalnego w reumatologii. Służ. Zdr. 1997 nr 101-102 (2682-2683) s. 17-18

 251. Włodzimierz Samborski. Zastosowanie preparatu Sandimmun Neoral w leczeniu chorób reumatycznych. Reumatologia 2002 T. 40 nr 4 s. 307-314

 252. Włodzimierz Samborski. Zmiany zwyrodnieniowe stawów. Starzenie się czy choroba? Leczenie i próby regeneracji chrząstki stawowej. Służ. Zdr. 2002 nr 38-41 s. 17-18, 20, 22

 253. Włodzimierz Skorupski, Andrzej Cieśliński, Irena Zimmermann-Górska, Maria Jaraczewska-Jezierska. Serce w twardzinie układowej. Now. Lek. 1991 nr 2 (5) s. 27-30

 254. Zefiryn Cybulski, Elżbieta Krzemińska-Jaśkowiak, Krzysztof Wiktorowicz. Candida albicans - nowe aspekty immunogenności i chorobotwórczości. Post. Mikrob. 1994 T. 33 nr 2 s. 247-259

 255. Zygmunt Adamski, Ryszard Żaba, Włodzimierz Samborski. Zmiany skórne w chorobach  reumatycznych. Now. Lek. 2000 R. 69 nr 11 s. 893-899

 

© Department of Rheumatology and Clinical Immunology
  Last modified on 25-Mar-2007 17:24

You are 1749 visitor of our website