Comments and letters published in polish medical journals
 1. Irena Zimmermann-Górska. Komentarz do pracy American College of Rheumatology ad hoc Committee on Clinical Guidelines: Zasady postępowania w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Med. Prakt. 1998 wyd. spec. 1, 33-46. Med. Prakt. 1998 wyd. spec. 1 s. 46, 59

 2. Irena Zimmermann-Górska. Komentarz do pracy American College of Rheumatology ad hoc Committee on Clinical Guidelines: Monitorowanie leczenia farmakologicznego reumatoidalnego zapalenia stawów. Med. Prakt. 1998 wyd. spec. 1, 47-59. Med. Prakt. 1998 wyd. spec. 1 s. 59

 3. Irena Zimmermann-Górska. Komentarz do pracy American College of Rheumatology ad hoc Committee on Clinical Guidelines: Wstępne postępowanie diagnostyczne u dorosłych z ostrymi objawami ze strony układu ruchu. Med. Prakt. 1998 wyd. spec. 1, 5-15. Med. Prakt. 1998 wyd. spec. 1 s. 15-16

 4. Irena Zimmermann-Górska. Komentarz do pracy K.R. Wilske: Współczesne koncepcje leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów. Med. Prakt. 1998, 10 (92), 111-121. Med. Prakt. 1998 nr 10 (92) s. 123

 5. Irena Zimmermann-Górska. Komentarz do pracy: J. Y. Reginster [i in. ]; Siarczan glukozaminy w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego. Streszcz. Med. Prakt. 2001, 4 (122), 145-146. Med. Prakt. 2001 nr 4 (122) s. 146

 6. Irena Zimmermann-Górska. Komentarz do pracy: Leczenie choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego i stawu kolanowego. Aktualne (2000) zalecenia American College of Rheumatology. Med. Prakt. 2001, 3 (121), 91, 93, 95, 97-100, 105, 107, 109-112]. Med. Prakt. 2001 nr 3 (121) s. 112, 114

 7. Irena Zimmermann-Górska. Komentarz do pracy: M.M. Stimmler; Zapalenie stawów wywołane przez drobnoustroje. Med. po Dypl. 1997, 5, 6, 189-190, 196-198, 200. Med. po Dypl. 1997 Vol. 5 nr 6 s. 201-202

 8. Irena Zimmermann-Górska. Komentarz do pracy: Monitorowanie leczenia farmakologicznego reumatoidalnego zapalenia stawów. Zalecenia American College of Rheumatology. Med. Prakt. 1997, 1-2, 67-78. Med. Prakt. 1997 nr 1-2 s. 78

 9. Irena Zimmermann-Górska. Komentarz do pracy: R. Bulbul, W.V. Williams, H.R.  Schumacher; Łuszczycowe zapalenie stawów. Med. po Dypl. 1996, 4, 6, 46-53. Med. po Dypl. 1996 Vol. 4 nr 6 s. 54-55

 10. Irena Zimmermann-Górska. Komentarz do pracy: Zasady postępowania w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Zalecenia American College of Rheumatology. Med. Prakt. 1996, 12 (70), 101-111. Med. Prakt. 1996 nr 12 (70) s. 111

 11. Jan K. Łącki, Kamilla Klama, Wiesława Porawska, Stefan Henryk Mackiewicz, Wolfgang Müller. Interleukin-10 does not affect rheumatoid factor concentration in rheumatoid arthritis. Pol. J. Immun. 1994 Vol. 19 nr 2 s. 161-163 tab. bibliogr.

 12. Paweł Hrycaj. Komentarz do pracy: P. Amadio, D.M. Cummings, P.B. Amadio; Niesteroidowe leki przeciwzapalne - przegląd grupy. Wybór leku, określenie zagrożeń i monitorowanie. Med. po Dypl. 1998, 7, 4, 53-66..  Med. po Dypl. 1998 Vol. 7 nr 4 s. 66-67.

 13. Stefan H. Mackiewicz. Komentarz do pracy: M.F. Gourley i in.; Skuteczność metyloprednizolonu oraz cyklofosfamidu stosowanych razem i osobno w leczeniu toczniowego zapalenia nerek. Streszcz.: Med. Prakt. 1997, 6, 91-92. Med. Prakt. 1997 nr 6 (76) s. 92.

 14. Stefan Mackiewicz. Omówienie artykułu autora: Stefan Mackiewicz pt. "Badania immunocytochemiczne globuliny gamma u chorych na gościec przewlekły postępujący" [Reum. Pol. 1962 T. 1] Str. 189-194. Reumatologia 2002 T. 40 nr 2 s. 117.

 15. Stefan Mackiewicz. Omówienie artykułu autora: Stefan Mackiewicz pt. "Ocena zmian białkowych u chorych na gościec przewlekły postępujący na podstawie badań immunocytochemicznych" [Reum. Pol. 1962 T. 1] Str. 81-86. Reumatologia 2002 T. 40 nr 2 s. 110-111.

 16. Włodzimierz Samborski. Komentarz do pracy: A. A. Patkar i in.; Leczenie fibromialgii. Med. po Dypl. 2004, 13, 11, 159-160, 162, 164-169. Med. po Dypl. 2004 Vol. 13 nr 11 s. 172-173

 

© Department of Rheumatology and Clinical Immunology
  Last modified on 25-Mar-2007 17:20

You are 1762 visitor of our website