Abstracts published in polish medical journals
 1. Aleksandra Kołczewska, Włodzimierz Samborski, Jan K. Łącki, Stefan H. Mackiewicz. Wpływ kortykoterapii na wybrane objawy fibromialgii. Reumatologia 1996 T. 34 nr 2-3 cz. 1 s. 390-391. XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Lublin, 12-15 VI 1996.

 2. Alicja Włoch, Beata Śliwowska, Jolanta Bucka, Włodzimierz Samborski, M. Żaba. Zespół Reitera u chorego z ochronozą. Reumatologia 2000 T. 38 nr 2 s. 267. XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Wrocław, 15-18 VI 2000.

 3. Andrzej Mackiewicz, Heidi Schooltink, Peter C. Heinrich, Stefan Rose-John. Soluble human interleukin-6-receptor up-regulates synthesis of acute-phase proteins. Folia Histochem. Cytobiol. 1992 Vol. 30 nr 4 s. 243. Proceedings of the Conference "Biological functions of acute phase proteins and regulation on their synthesis". Kraków, 19-22 VIII 1992. (Satellite Symposium of the 8th International Congress of Immunology).

 4. Andrzej Mackiewicz, Maria Łaciak, Małgorzata Kapcińska, Katarzyna Gryska, Aleksander Górny, Heinz Baumann. LIF, INFη and DEX have different effects on synthesis and glycosylation of APP secreted by Hep G2 cells. Folia Histochem. Cytobiol. 1992 Vol. 30 nr 4 s. 245. Proccedings of the Conference "Biological functions of acute phase proteins and regulation of their synthesis". Kraków, 19-22 VIII 1992. (Satellite Symposium of the 8th International Congress of Immunology).

 5. Anna Olewicz-Gawlik, D. Malich, K. Drzewiecka, Izabela Korczowska, Paweł Hrycaj, A. Błażejewska. Antinuclear antibodies in rheumatoid arthritis in patients treated with infliximab. W: International Congress of Medical Students and Young Doctors. Poznan , Poland , May 18-20, 2003 . Abstract Book. Ed.: Filip Błaszczyk, Monika Pawlun. Poznań , 2003 s. 71.

 6. Anna Olewicz-Gawlik, Izabela Korczowska, M. Stryjska, Piotr Leszczyński , Jan K. Łącki. The metabolism of bone tissue in patients with rheumatoid arthritis treated with immunosupressive drugs. W: International Congress of Medical Students and Young Doctors. Poznań , 19-21 May 2002. Abstract Book. Eds.: Monika Pawlun, Filip Błaszczyk, Andrzej Dmitriew. Poznań , 2002 s. 102.

 7. Anna Olewicz-Gawlik, Paweł Hrycaj, Izabela Korczowska, Jan K. Łącki. Zastosowanie nowej metody oznaczania glikozylacji białek ostrej fazy. Reumatologia 2004 T. 42 nr 2 s. 236. Materiały XIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Poznań, 19-22 V 2004 r.

 8. Anna Służewska, Janusz K. Rybakowski, Magdalena Sobieska, Krzysztof Wiktorowicz. Badania mikroheterogenności alfa-1-kwaśnej glikoproteiny w depresji endogennej - wpływ leczenia farmakologicznego. W: 75-lecie studiów farmaceutycznych. Jubileuszowa Sesja Naukowa. Poznań, 14 X 1994. Streszcz. wykładów i komunikatów naukowych. Poznań, 1994 s. 98-99

 9. Anna Służewska, Janusz Rybakowski, Magdalena Sobieska, Krzysztof Wiktorowicz. Concentration and microheterogeneity of α1-acid glycoprotein in major depressive disorder. W: Poland-Israel Symposium on Biological Psychiatry. Zakopane, Poland, May 17-19, 1993. Program and abstracts. [Kraków, 1993] s. 107-109

 10. Anna Służewska, Janusz Rybakowski, Magdalena Sobieska, Maria Chłopocka-Woźniak. Effect of prophylactic treatment with lithium on acute phase proteins. Pol. J. Pharmacol. 1995 Vol. 47 suppl. s. 43. XII Congress of the Polish Pharmacological Society. Bydgoszcz, September 17-20, 1995.

 11. Anna Służewska, Magdalena Sobieska, Janusz K. Rybakowski, Krzysztof Wiktorowicz. Concentration and microheterogeneity of alpha-1-acid glycoprotein and alpha-1-antichymotrypsin in depressed patients during fluoxetine treatment. Pol. J. Pharmacol. 1994 Vol. 46 nr 4 s. 241-242. IV Joint Meeting of Hungarian, Italian and Polish Pharmacological Societies. Poznań, September 19-21, 1994

 12. Anna Służewska, Magdalena Sobieska, Janusz Rybakowski, Krzysztof Wiktorowicz. Changes in immunological indices in depressed patients during treatment with fluoxetine. Pol. J. Pharmacol. 1995 Vol. 47 suppl. s. 43-44. XII Congress of the Polish Pharmacological Society. Bydgoszcz, September 17-20, 1995.

 13. Anna Służewska, Magdalena Sobieska, Maria Chłopocka-Woźniak, Aleksandra Suwalska, Janusz Rybakowski. Białka ostrej fazy w przebiegu długotrwałego leczenia solami litu. W: XXXVIII Zjazd Psychiatrów Polskich "Przemiany w psychiatrii". Wrocław, 4-7 V 1995. Streszcz. prac. [Wrocław, 1995] s. 156-157.

 14. Anna Służewska, Włodzimierz Samborski, Magdalena Sobieska, Reinhild Klein, Janusz Rybakowski. Przeciwciała przeciw serotoninie i gangliozydom a zwiększona aktywność układu immunologicznego w depresji. W: XXXIX Zjazd Psychiatrów Polskich "Współczesna cywilizacja a zdrowie psychiczne człowieka". Bydgoszcz-Toruń, 3-6 VI 1998. Streszcz. prac. Kraków, [1998] s. 173-174. Psychiat. Pol. [1998 wyd. spec.].

 15. Artur Kostrzewa, Magdalena Sobieska, Sylwia Oczachowska, Włodzimierz Samborski, Magdalena Atarowska, Krzysztof Wiktorowicz, Irena Ponikowska. Ocena subpopulacji limfocytów krwi obwodowej po zabiegach krioterapii ogólnoustrojowej u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Reumatologia 2004 T. 42 nr 2 s. 308. Materiały XIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Poznań, 19-22 V 2004 r.

 16. Beata Nikisch, Witold Skorupski, Zbigniew Kwias, Jan Bręborowicz, Andrzej Mackiewicz. Przydatność BAC, TRUS oraz wybranych parametrów biochemicznych w rozpoznawaniu raka stercza. W: Sympozjum "Rak stercza. Nowe koncepcje - kontrowersje". Kraków, 9-10 IV 1992. [Program i streszcz. referatów. Kraków, 1992] s.22

 17. Dariusz Siwiński, Wiesława Porawska. Wczesne i późne synowektomie stawu kolanowego w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów. W: XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Kraków, 21-23 IX 2000. Streszczenia. T. 2 - Postery. Zesp. red.: E. Czerwiński [i in.]. [B.m., 2000] s. 289

 18. Diag. Lab. 2004 T. 40 nr 3 s. 466. XV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej. Mikołajki, 8-10 IX 2004. Zbiór streszczeń.

 19. Dorota Schranz, Stanisław Morkowski, Jerzy Skrobisz, Andrzej Mackiewicz. Mikroheterogenność białek z rodziny genów CEA - glikoproteina żółciowa I (BGP I). Pol. J. Immun. 1992 Vol. 17 nr 3 s. 283. VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Immunologicznego [Solina, 3-5 XI 1992].

 20. Ewa Nowosińska, Katarzyna Szalczyńska-Naumowicz, Liliana Celczyńska-Bajew, Grażyna Bugaj, Irena Zimmermann-Górska. Przeddyplomowe nauczanie medycyny rodzinnej - projekt poznański. Pol. Med. Rodz. 2000 T. 2 z. 3 s. 467. I Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Wrocław, 6-8 X 2000.

 21. Ewa Straburzyńska-Migaj, Andrzej Szyszka, Piotr Leszczyński , Stefan Mackiewicz, Andrzej Cieśliński. Doppler echocardiographic evaluation of left ventricular diastolic function in patients with systemic lupus erythematosus. Prz. Lek. 2001 T. 58 supl. 4 s. 79. 18th European Congress of the International Society of Non-Invasive Cardiology. 20-22 September 2001, Kraków , Poland .

 22. Ewa Straburzyńska-Migaj, Kamila Klama, Piotr Leszczyński , Andrzej Szyszka, Przemysław Mitkowski, Jan Łącki, Stefan Mackiewicz, Andrzej Cieśliński. Cardiac abnormalities in patients with systemic lupus erythematosus - an association with raised anticardiolipin antibodies. Prz. Lek. 2001 T. 58 supl. 4 s. 80. 18th European Congress of the International Society of Non-Invasive Cardiology. 20-22 September 2001, Kraków, Poland.

 23. Ewa Straburzyńska-Migaj, Piotr Leszczyński , Irena Piszczek, Andrzej Cieśliński, Stefan Mackiewicz. Echokardiograficzny obraz serca w toczniu układowym. W: 53 Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Szczecin, 7-8 X 1993. Streszczenia. [B. m., 1993] poz. P-25.

 24. Ewa Straburzyńska-Migaj, Piotr Leszczyński , Irena Piszczek, Andrzej Cieśliński, Stefan Mackiewicz. Dopplerowska ocena czynności rozkurczowej lewej komory serca u chorych z toczniem układowym. W: 53 Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Szczecin, 7-8 X 1993. Streszczenia. [B. m., 1993] poz. 111.

 25. Ewa Straburzyńska-Migaj, Przemysław Mitkowski, Piotr Leszczyński , Romuald Ochotny, Andrzej Cieśliński. Monitorowanie holterowskie EKG u chorych na toczeń trzewny. Elektrofizjol. Stymul. Serca 1995 T. 2 nr 2 s. 141. I Konferencja Sekcji Holterowskiej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Zakopane, 6-8 IV 1995.

 26. Ewa Straburzyńska-Migaj, Przemysław Mitkowski, Romuald Ochotny, Piotr Leszczyński , Andrzej Cieśliński. Czynność układu autonomicznego u chorych na toczeń trzewny. Elektrofizjol. Stymul. Serca 1995 T. 2 nr 2 s. 128. I Konferencja Sekcji Holterowskiej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Zakopane, 6-8 IV 1995.

 27. Grażyna Białkowska, Irena Zimmermann-Górska, Mariusz Puszczewicz. Różnicowanie zmian zapalnych i zwyrodnieniowych w stawach na podstawie obrazu morfologicznego płynu stawowego. Reumatologia 1996 T. 34 nr 4 s. 879. II Konferencja "Reumatologia w praktyce lekarza rodzinnego". Inowrocław, 6-8 X 1995.

 28. Grażyna Białkowska-Puszczewicz, Irena Zimmermann-Górska, Mariusz Puszczewicz. Artefakty w badaniu płynu stawowego. Reumatologia 2000 T. 38 nr 2 s. 241. XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Wrocław, 15-18 VI 2000.

 29. Grażyna Białkowska-Puszczewicz, Irena Zimmermann-Górska. Czynność granulocytów obojętnochłonnych krwi obwodowej i płynu stawowego chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Reumatologia 1996 T. 34 nr 2-3 cz. 1 s. 234-235. XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Lublin, 12-15 VI 1996.

 30. Grażyna Białkowska-Puszczewicz, Irena Zimmermann-Górska. Możliwości błędów w ocenie preparatów bezpośrednich osadu płynu stawowego w świetle spolaryzowanym. Reumatologia 1995 T. 33 nr 2 s. 200. I Konferencja "Reumatologia w praktyce lekarza rodzinnego". Inowrocław, 7-9 X 1994. Materiały.

 31. Grażyna Białkowska-Puszczewicz, Irena Zimmermann-Górska. Stężenie kwasu mlekowego w płynie stawowym w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Reumatologia 1997 T. 35 nr 3 s. 373. III Konferencja "Reumatologia w praktyce lekarza rodzinnego" połączona z IV Konferencją Okrągłego Stołu pt. "Płyn stawowy w chorobach tkanki łącznej". Inowrocław, 4-6 X 1996.

 32. Grażyna Białkowska-Puszczewicz, Mariusz Puszczewicz, Irena Zimmermann-Górska. Wartość diagnostyczna testu krystalizacji śliny u chorych z zespołem Sjögrena. Badania wstępne. Reumatologia 1998 T. 36 nr 2 s. 237-238. IV Konferencja "Reumatologia w praktyce lekarza rodzinnego". Inowrocław, 3-5 X 1997.

 33. Grzegorz Grzybowski, Włodzimierz Samborski, Ryszard Żaba. Zastosowanie fizjoterapii w leczeniu łuszczycowego zapalenia stawów. Reumatologia 2004 T. 42 nr 2 s. 311. Materiały XIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Poznań, 19-22 V 2004 r.

 34. Heidi Schooltink, Tanja Stoyan, J. Müllberg, Andrzej Mackiewicz, Peter C. Heinrich, Stefan Rose-John. Soluble interleukin-6-receptor present in human serum induces hepatic acute phase response. Folia Histochem. Cytobiol. 1992 Vol. 30 nr 4 s. 242-243

 35. Irena Górska. Ból w chorobach reumatycznych. Ból 2001 T. 2 nr spec. s. 37. IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu. Gdańsk, 30 V - 2 VI 2001.

 36. Irena Zimmermann-Górska, Andrzej Karpiński, Mariusz Puszczewicz, Grażyna Białkowska,  Wiesława Biczysko, Wiesław Weiss. Reaktywne zapalenie stawu po zakażeniu Salmonellą z licznymi komórkami Reitera w płynie stawowym. W: XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Rzeszów, 3-5 IX 1992. Streszcz. referatów [B.m., ok. 1992] sterszcz. 69a, 69b.

 37. Irena Zimmermann-Górska, Andrzej Masiakowski, Maria Jaraczewska-Jezierska. Zespół CRST powikłany zapaleniem stawów. W: XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Rzeszów, 3-5 IX 1992. Streszcz. referatów. [B. m., ok. 1992] poz. 58a-58b.

 38. Irena Zimmermann-Górska, Grażyna Białkowska, Mariusz Puszczewicz. Mechanizm powstawania komórek Reitera w płynie stawowym chorych na reaktywne zapalenie stawów - hipoteza. Pol. J. Immun. 1992 Vol. 17 nr 3 s. 312-313. VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Immunologicznego [Solina, 3-5 XI 1992].

 39. Irena Zimmermann-Górska, Grażyna Białkowska-Puszczewicz, Mariusz J. Puszczewicz. Ocena płynu stawowego po synowektomii chemicznej. Reumatologia 1995 T. 33 nr 2 s. 196-197. I Konferencja "Reumatologia w praktyce lekarza rodzinnego". Inowrocław, 7-9 X 1994. Materiały.

 40. Irena Zimmermann-Górska, Grażyna Białkowska-Puszczewicz, Mariusz Puszczewicz. Mobilat żel (Luitpold Pharma) w przewlekłym zapaleniu stawów. Reumatologia 1997 T. 35 nr 3 s. 366. III Konferencja "Reumatologia w praktyce lekarza rodzinnego" połączona z IV Konferencją Okrągłego Stołu pt. "Płyn stawowy w chorobach tkanki łącznej". Inowrocław, 4-6 X 1996.

 41. Irena Zimmermann-Górska, Grażyna Białkowska-Puszczewicz, Mariusz Puszczewicz. Przeciwciała przeciw cytoplazmie granulocytów obojętnochłonnych (ANCA) i przeciwkardiolipinowe (ACA) u chorych z zespołem Sjögrena z towarzyszącym zapaleniem naczyń. Reumatologia 1997 T. 35 nr 4 s. 484. Konferencja Naukowa "Wskaźniki immunologiczne w chorobach reumatycznych". Warszawa, 28 XI 1997.

 42. Irena Zimmermann-Górska, Grażyna Białkowska-Puszczewicz, Mariusz Puszczewicz. Płyn stawowy w diagnostyce bakteryjnego zapalenia stawów. Alergia Astma Immun. 1999 T. 4 nr 2 s. 124. Materiały V Konferencji "Reumatologia w praktyce lekarza rodzinnego. Zakażenia a choroby reumatyczne". Inowrocław, 2-4 X 1998.

 43. Irena Zimmermann-Górska, Grażyna Białkowska-Puszczewicz, Mariusz Puszczewicz. Nowe spojrzenie na komórki Reitera. Alergia Astma Immun. 1999 T. 4 nr 2 s. 123. Materiały V Konferencji "Reumatologia w praktyce lekarza rodzinnego. Zakażenia a choroby reumatyczne". Inowrocław, 2-4 X 1998.

 44. Irena Zimmermann-Górska, Grażyna Białkowska-Puszczewicz. Polimorfizm kryształów cholesterolu w płynie stawowym. Reumatologia 1996 T. 34 nr 2-3 cz. 1 s. 240-241. XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Lublin, 12-15 VI 1996.

 45. Irena Zimmermann-Górska, Jana Skrzypczak, Mariusz J. Puszczewicz. Przeciwciała przeciwkardiolipinowe u kobiet niepłodnych i z endometriozą. Reumatologia 1995 T. 33 nr 2 s. 206-207. I Konferencja "Reumatologia w praktyce lekarza rodzinnego". Inowrocław, 7-9 X 1994. Materiały.

 46. Irena Zimmermann-Górska, Jerzy Masiakowski, Grażyna Białkowska-Puszczewicz. Ocena płynu stawowego jako podstawa stosowania preparatu Mobilat Gel w chorobach stawów. Reumatologia 1995 T. 33 nr 2 s. 201. I Konferencja "Reumatologia w praktyce lekarza rodzinnego". Inowrocław, 7-9 X 1994. Materiały.

 47. Irena Zimmermann-Górska, Jerzy Masiakowski, Grażyna Białkowska-Puszczewicz. Ocena składu płynu stawowego jako podstawa stosowania preparatu Mobilat gel w chorobach stawów. Reumatologia 1996 T. 34 nr 2-3 cz. 2 s. 739-740. XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Lublin, 12-15 VI 1996.

 48. Irena Zimmermann-Górska, Krystyna Bielska, Maria Jaraczewska-Jezierska, Andrzej Karpiński, H. Tomaszewska, Ludomira Gawlak. Wpływ leczenia uzdrowiskowego w Inowrocławiu na stan kliniczny i wybrane parametry biochemiczne u chorych z rozpoznaniem dny moczanowej. W: XIV Ogólnopolski Kongres Balneoklimatyczny. Inowrocław, 12-14 IX 1993. Streszcz. referatów. [B. m., 1993] s. 39

 49. Irena Zimmermann-Górska, Mariusz J. Puszczewicz. Objawy zespołu przeciwciał przeciwfosfolipidowych występujace rodzinnie. Reumatologia 1995 T. 33 nr 2 s. 202. I Konferencja "Reumatologia w praktyce lekarza rodzinnego". Inowrocław, 7-9 X 1994. Materiały.

 50. Irena Zimmermann-Górska, Mariusz Puszczewicz, Andrzej Karpiński. Weak opioids sparing NSAIDs effect in ankylosing spondylitis (AS). Reumatologia 1998 T. 36 supl. s. 133. 2nd Central European Congress of Rheumatology under patronage of EULAR. Warsaw, 13-16 V 1998. Lecture and abstracts.

 51. Irena Zimmermann-Górska, Mariusz Puszczewicz, Grażyna Białkowska-Puszczewicz, Włodzimierz Płotek. Przeciwciała przeciwkardiolipinowe w chorobach tkanki łącznej. Reumatologia 1996 T. 34 nr 2-3 cz. 1 s. 167-168. XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Lublin, 12-15 VI 1996.

 52. Irena Zimmermann-Górska, Mariusz Puszczewicz, Grażyna Białkowska-Puszczewicz. Zjawisko LE w płynie stawowym w chorobach reumatycznych. Reumatologia 2000 T. 38 nr 2 s. 191. XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Wrocław, 15-18 VI 2000.

 53. Irena Zimmermann-Górska, Mariusz Puszczewicz, Grażyna Białkowska-Puszczewicz. Zależność wyników analizy płynu stawowego chorych na reumatoidalne zapalenie stawów od czasu jego przechowywania. Reumatologia 2000 T. 38 nr 2 s. 240. XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Wrocław, 15-18 VI 2000.

 54. Irena Zimmermann-Górska, Mariusz Puszczewicz, Grażyna Białkowska-Puszczewicz. Ocena płynu stawowego po synowektomii chemicznej. W: XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy. V Krakowskie Sympozjum Osteoporozy. Kraków, 27-29 IX 2001. Streszczenia. [Kraków, 2001] s. 176.

 55. Irena Zimmermann-Górska, Mariusz Puszczewicz, Grażyna Białkowska. Liczne makrofagi w płynie stawowym u chorego z pourazowym zapaleniem stawów. Reumatologia 1994 T. 32 nr 2 s. 188. Materiały z Sympozjum "Niesteroidowe leki przeciwzapalne", Inowrocław, 8-10 X 1993.

 56. Irena Zimmermann-Górska, Mieczysława Koperska. Ocena działania preparatu Naproxen EC u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Reumatologia 1995 T. 33 nr 2 s. 208. I Konferencja "Reumatologia w praktyce lekarza rodzinnego". Inowrocław, 7-9 X 1994. Materiały.

 57. Irena Zimmermann-Górska, Ryszard Włodarczyk, Sylwester Jakubowski. Nadmierne bliznowacenie tkanek po plastyce totalnej stawów kolanowych u chorej na reumatoidalne zapalenie stawów z równoczesną osteopoikilią. W: XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Rzeszów, 3-5.IX.1992. Streszcz. referatów. [B. m., ok. 1992] poz. 101a, 101b.

 58. Irena Zimmermann-Górska. Choroby reumatyczne w wieku podeszłym. Pol. Arch. Med. Wew. 2001 T. 105 supl. s. 461. Pamiętnik XXXIV Zjazdu Towarzystwa Internistów Polskich. Poznań, 19-22 IX 2001.

 59. Irena Zimmermann-Górska. Fizjopatologia płynu stawowego. Reumatologia 1996 T. 34 nr 2-3 cz. 1 s. 228. XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Lublin, 12-15 VI 1996.

 60. Irena Zimmermann-Górska. Nowe możliwości leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów. Alergia Astma Immun. 2000 T. 5 supl. 2 s. 243. VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Łódź, 27-30 VIII 2000. Materiały naukowe.

 61. Irena Zimmermann-Górska. Obraz radiologiczny zmian w tkance podskórnej w przebiegu panniculitis. Reumatologia 1996 T. 34 nr 2-3 cz. 1 s. 315-317. XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Lublin, 12-15 VI 1996.

 62. Irena Zimmermann-Górska. Przydatność badania płynu stawowego w monitorowaniu leczenia chorób reumatycznych. Reumatologia 1994 T. 32 nr 3 supl. s. 15. Sympozjum nt. "Postępy w leczeniu chorób reumatycznych". Ciechocinek, 8-10 IX 1994. Abstrakty.

 63. Irena Zimmermann-Górska. Role of neutrophils and antineutrophil antibodies in connective tissue diseases (CTD). W: International Symposium "Role of Granulocytes in Immunology". Spała , Poland , June 20-22, 1991 . Programme and abstracts. [B. m., ok. 1991] abstr. 30

 64. Izabela Korczowska, Jan K. Łącki, Piotr Leszczyński , Stefan H. Mackiewicz. Metabolizm tkanki kostnej chorych na reumatoidalne zapalenie stawów leczonych glikokortykosteroidami. Reumatologia 2000 T. 38 nr 2 s. 247. XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Wrocław, 15-18 VI 2000.

 65. Izabela Korczowska, Karolina Olek-Hrab, Ryszard Żaba, Jan Łącki. Porównanie polimorfizmu genu dla TNF-alfa u chorych z łuszczycą a zdrową grupą kontrolną.

 66. Izabela Korczowska, Paweł Hrycaj, Aleksandra Stajkowska, Jan K. Łącki. Zmiany markerów odpowiedzi ostrej fazy u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów leczonych infliximabem. Now. Lek. 2001 R. 70 supl. 3 [wyd. 2002] s. 67. IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Postępy Immunopatologii w Diagnostyce Klinicznej". Puszczykowo k. Poznania, 6-7 VI 2002.

 67. Izabela Korczowska, Paweł Hrycaj, Aleksandra Stajkowska, Jan K. Łącki. Acute phase protein in rheumatoid arthritis patients treated with infliximab - 3 month of observation.Olsztyn, Poland, 18-21 September 2002. Abstracts.

 68. Izabela Korczowska, Paweł Hrycaj, Anna Olewicz-Gawlik, Aleksandra Stajkowska, Jan K. Łącki. Wpływ infliximabu na metabolizm tkanki kostnej u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Now. Lek. 2001 R. 70 supl. 3 [wyd. 2002] s. 68. IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Postępy Immunopatologii w Diagnostyce Klinicznej". Puszczykowo k. Poznania, 6-7 VI 2002.

 69. Izabela Korczowska, Paweł Hrycaj, Wojciech Romanowski, Jan K. Łącki. Odpowiedź białek ostrej fazy u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów leczonych infliximabem - roczna obserwacja. Reumatologia 2004 T. 42 nr 2 s. 294 tab. Materiały XIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Poznań, 19-22 V 2004 r.

 70. Izabela Korczowska, Piotr Leszczyński , Jan K. Łącki. Ocena zmian fosfatazy alkalicznej - frakcji kostnej oraz usieciowanego karboksyterminalnego telopeptydu łańcucha α1 kolagenu typu I u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów leczonych glikokortykosteroidami.

 71. Jan K. Łącki, Irena Zimmermann-Górska, Piotr Błażczak. The effect of sulphasalazine on oxygen metabolism in activated neutrophils. W: International Symposium "Role of Granulocytes in Immunology". Spała , Poland , June 20-22, 1991 . Programme and abstracts.

 72. Jan K. Łącki, Ralf Wassmuth, Izabela Korczowska, Stefan Mackiewicz, Wolfgang Müller. Czy obecność alleli HLA-DR B1 wpływa na postęp choroby w reumatoidalnym zapaleniu stawów? Reumatologia 2000 T. 38 nr 2 s. 159. XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Wrocław, 15-18 VI 2000.

 73. Jan K. Łącki, Wiesława Porawska, Stefan H. Mackiewicz. Prognostyczne znaczenie agalaktozylowanej IgG w surowicy chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Reumatologia 1996 T. 34 nr 2-3 cz. 1 s. 151-152. XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Lublin, 12-15 VI 1996.

 74. Jan K. Łącki, Włodzimierz Samborski, Stefan H. Mackiewicz, Wolfgang Müller. Czy polimorfizm genu TNF-alfa wpływa na przebieg reumatoidalnego zapalenia stawów. W: Sympozjum Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej "Cytokiny w badaniach doświadczalnych i klinicznych". Gdańsk, 16-18 X 1997. [B. m., 1997] s. 74.

 75. Jan Łącki, Izabela Korczowska, Piotr Leszczyński , Włodzimierz Samborski, Stefan H. Mackiewicz. Porównanie metabolizmu tkanki kostnej u chorych na toczeń rumieniowaty układowy i reumatoidalne zapalenie stawów leczonych glikokortykosteroidami. Pol. Arch. Med. Wew. 1998 T. 100 nr spec. s. 296. Pamiętnik XXXIII Zjazdu Towarzystwa Internistów Polskich. Wrocław, 16-19 IX 1998.

 76. Jan Łącki, Krzysztof Wiktorowicz, Stefan Mackiewicz. Ocena aktywacji limfocytów u chorych na choroby tkanki łącznej poddanych leczeniu środkami immunosupresyjnymi. Pol. J. Immun. 1992 Vol. 17 nr 3 s. 239-240. VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Immunologicznego [Solina, 3-5 XI 1992].

 77. Jan Łącki. Strategia terapii agresywnej w toczniu układowym. W: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. Toczeń rumieniowaty układowy - patogeneza, diagnostyka, leczenie. Stary Folwark k/Suwałk, 24-25 IV 1997. Program i streszczenia. [B.m., 1997] s. 16.

 78. Janina Markowska, Krzysztof Wiktorowicz, Zbigniew Szewierski, Radosław Mądry. The value of determining the interleukin-6 levels in patients with epithelial ovarian cancer. W: Interleukin-6-type Cytokines. [Conference. Poznań ], June 19-22, 1994 . Abstracts. [B.m., 1994] abstr. P27.

 79. Janusz Rybakowski, Anna Służewska, Magdalena Sobieska, Krzysztof Wiktorowicz. The effect of lithium and carbamazepine of α1-acid glycoprotein in affective patients. W: Polish-Israel Symposium on Biological Psychiatry. Zakopane, Poland, May 17-19, 1993. Program and abstracts. [Kraków, 1993] s. 101-103

 80. Jolanta Zaleska, Małgorzata Zielińska, Irena Zimmermann-Górska, Władysław Fenrych. Wpływ Ibuprofenu i Indometacyny na metabolizm granulocytów obojętnochłonnych (PMN).

 81. Justyna Cofta, Jan Łącki, Krzysztof Wiktorowicz, Stefan H. Mackiewicz. Wpływ białka C-reaktywnego na chemiluminescencję monocytów i granulocytów krwi obwodowej. Pol. J. Immun. 1992 Vol. 17 nr 3 s. 182-183. VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Immunologicznego [Solina, 3-5 XI 1992].

 82. Kamilla Klama, Paweł Hrycaj, Wiesława Porawska, Stefan H. Mackiewicz. Kompleks IgA-alfa-1-antytrypsyna w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Reumatologia 1996 T. 34 nr 2-3 cz. 1 s. 153-154. XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Lublin, 12-15 VI 1996.

 83. Karolina Olek-Hrab, Izabela Korczowska, Jan K. Łącki, Ryszard Żaba. Białka ostrej fazy u chorych na łuszczycę zwykłą i stawową. Prz. Derm. 2004 T. 91 nr spec. s. 242-243. XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Bydgoszcz, 1-5 IX 2004.

 84. Karolina Olek-Hrab, Izabela Korczowska, Jan K. Łącki, Ryszard Żaba. Polimorfizm TNF-alfa moduluje odpowiedź zapalną u chorych na łuszczycę zwykłą i stawową. Prz. Derm. 2004 T. 91 nr spec. s. 50. XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Bydgoszcz, 1-5 IX 2004.

 85. Katarzyna Łącka, Izabela Korczowska, Agata Milewska, Jan K. Łącki. Gęstość mineralna kości oraz biochemiczne markery osteoporozy u dorosłych chorych z zespołem Turnera.

 86. Krzysztof Linke, Katarzyna Ziętek, Renata Marcinkowska-Pięta, Stefan Mackiewicz. Wpływ niesterydowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) oraz infekcji Helicobacter pylori (Hp) na stan błony śluzowej żołądka. Gastroent. Pol. 1998 T. 5 supl. 1 s. 97. VIII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Bydgoszcz, 11-13 VI 1998.

 87. Krzysztof Linke, Katarzyna Ziętek, Renata Marcinkowska-Pięta, Stefan Mackiewicz. Wpływ niesterydowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) oraz infekcji Helicobacter pylori (Hp) na stan błony śluzowej żołądka u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (rzs). Alergia Astma Immun. 1999 T. 4 nr 2 s. 121-122. Materiały V Konferencji "Reumatologia w praktyce lekarza rodzinnego. Zakażenia a choroby reumatyczne". Inowrocław, 2-4 X 1998.

 88. Krzysztof Wiktorowicz. Zastosowanie merocyjanin do barwienia leukocytów krwi obwodowej. Pol. J. Immun. 1994 Vol. 19 nr 3 s. 283. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Zastosowanie cytometrii przepływowej w immunopatologii". Poznań, 9 VI 1994. Streszcz. wygłoszonych referatów.

 89. Łucja Skibińska, Włodzimierz Samborski. Oznaczanie metotreksatu (MTX) w erytrocytach chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. W: XVI Naukowy Zjazd [Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego] "Nauka i praktyka farmaceutyczna w ochronie zdrowia". Warszawa, 20-21 X 1995. Materiały zjazdowe. [Warszawa, 1995] s. 292.

 90. Łucja Skibińska, Włodzimierz Samborski. Oznaczanie metotreksatu w erytrocytach chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. W: IV Zjazd Towarzystwa Terapii Monitorowanej. Kraków, 29-30 IX 1995. Program. Streszczenia. [Kraków, 1995] streszcz. 43.

 91. Maciej Cymerys, Paweł Bogdański, Dominik Dytfeld, Monika Szulińska, Wiesław Bryl, Jan Łącki, Danuta Pupek-Musialik. Ocena wybranych białek ostrej fazy u osób z klinicznymi cechami insulinooporności. Diabet. Prakt. 2003 T. 4 supl. B s. B23. Konferencja Naukowa "Powikłania cukrzycy jako problem interdyscyplinarny". Poznań, 25-26 IV 2003.

 92. Maciej Cymerys, Paweł Bogdański, Izabela Korczowska, M. Szulińska, Jan Łącki, Danuta Pupek-Musialik. Ocena białek ostrej fazy oraz ich profilu glikozylacji u chorych na nadciśnienie tętnicze. Nadciś. Tęt. 2002 T. 4 [właśc. T. 6] Abstrakty s. 47-48. VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Poznań, 17-19 X 2002.

 93. Maciej Cymerys, Paweł Bogdański, Izabela Korczowska, Mariusz Łaciński, Jan Łącki, Danuta Pupek-Musialik. Ocena wybranych parametrów reakcji zapalnej u otyłych hipertoników. Nadciś. Tęt. 2002 T. 4 [właśc. T. 6] Abstrakty s. 39. VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Poznań, 17-19 X 2002.

 94. Maciej Cymerys, Paweł Bogdański, Izabela Korczowska, Monika Szulińska, Jan Łącki, Danuta Pupek-Musialik. Ocena wybranych białek ostrej fazy oraz interleukiny 6 u otyłych hipertoników. Med. Metab. 2002 T. 6 nr 4 supl. s. 53. IV Zjazd Polskiego Naukowego Towarzystwa Otyłości i Przemiany Materii. Kraków, 8-10 XI 2002.

 95. Magdalena Atarowska, Magdalena Sobieska, Włodzimierz Samborski, Krzysztof Wiktorowicz. Badanie zmian profilu glikozylacji u chorych z pierwotnym zespołem fibromialgii. Reumatologia 2004 T. 42 nr 2 s. 250.

 96. Magdalena Atarowska, Magdalena Sobieska, Włodzimierz Samborski, Krzysztof Wiktorowicz. Badanie zmian stężenia wybranych białek ostrej fazy u chorych z pierwotnym zespołem fibromialgii. Reumatologia 2004 T. 42 nr 2 s. 237. Materiały XIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Poznań, 19-22 V 2004 r.

 97. Magdalena Atarowska, Włodzimierz Samborski, Anna Jabłecka, Katarzyna Korzeniowska, Ewa Kaźmierczak. Działania niepożądane leków stosowanych w terapii reumatoidalnego zapalenia stawów. Probl. Ter. Monit. 2003 T. 14 supl. 1 s. 58. VIII Ogólnopolski Zjazd Towarzystwa Terapii Monitorowanej. Wrocław, 23-25 X 2003.

 98. Magdalena Atarowska, Włodzimierz Samborski, Ryszard Żaba. Przypadek wyprysku pieniążkowatego u chorej leczonej przewlekle preparatami soli złota. Reumatologia 2004 T. 42 nr 2 s. 369. Materiały XIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Poznań, 19-22 V 2004 r.

 99. Magdalena Kinastowska, Eugeniusz Gawlak, Dariusz Kuliński, Magdalena Atarowska, Włodzimierz Samborski. Wpływ leczenia uzdrowiskowego na jakość życia chorych na wybrane choroby reumatyczne. Reumatologia 2004 T. 42 nr 2 s. 357. Materiały XIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Poznań, 19-22 V 2004 r.

 100. Magdalena Sobieska, Anna Szczepańska-Szerej, Włodzimierz Samborski, Magdalena Atarowska, Cezary Stępniak, Krzysztof Wiktorowicz, Leszek Szczepański. Ocena wpływu toksyny botulinowej na wykładniki ostrej fazy u chorych na fibromialgię. Reumatologia 2004 T. 42 nr 2 s. 301. Materiały XIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Poznań, 19-22 V 2004 r.

 101. Magdalena Sobieska, Krzysztof Kostro, Krzysztof Wiktorowicz. Homeostatyczna funkcja OF [właśc. BOF] w odporności. Pol. J. Immun. 1994 Vol. 19 supl. 2 s. S15-S17. I Krajowe Sympozjum Immunologów Weterynaryjnych "Środowisko a układ odpornościowy zwierząt i człowieka". Szczecin-Świnoujście, 12-14 V 1994.

 102. Magdalena Sobieska, Włodzimierz Samborski, Magdalena Atarowska, Sylwia Oczachowska, Krzysztof Wiktorowicz, Irena Ponikowska. Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na zmiany profilu glikozylacji wybranych białek ostrej fazy u chorych na RZS. Reumatologia 2004 T. 42 nr 2 s. 309. Materiały XIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Poznań, 19-22 V 2004 r.

 103. Magdalena Sobieska, Włodzimierz Samborski. Trudności diagnostyczne w rozpoznawaniu choroby Stilla u dorosłych. Now. Lek. 1993 T. 64 [R. 62] nr 4 s. 37-44

 104. Małgorzata Urbaniak, Stefan H. Mackiewicz. Staw biodrowy w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Reumatologia 1996 T. 34 nr 2-3 cz. 2 s. 619-620. XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Lublin, 12-15 VI 1996.

 105. Małgorzata Zielińska, J. Zaleski, Irena Zimmermann-Górska, Władysław Fenrych. Wpływ ibuprofenu i indometacyny na metabolizm granulocytów obojętnochłonnych. Reumatologia 1994 T. 32 nr 2 s. 168. Materiały z Sympozjum: Niesterydowe leki przeciwzapalne. Inowrocław, 8-10 X 1993.

 106. Maria Łaciak, Aleksander Górny, Andrzej Mackiewicz. Sieć cytokin, rozpuszczalnych receptorów cytokinowych i glukokortykoidów kontrolujących glikozylację białek ostrej fazy in vitro. Pol. J. Immun. 1992 Vol. 17 nr 3 s. 239. VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Immunologicznego [Solina, 3-5 XI 1992].

 107. Mariusz J. Puszczewicz, Irena Zimmermann-Górska, Grażyna Białkowska-Puszczewicz. Grupy sulfhydrylowe u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Reumatologia 1997 T. 35 nr 3 s. 374-380. III Konferencja "Reumatologia w praktyce lekarza rodzinnego" połączona z IV Konferencją Okrągłego Stołu pt. "Płyn stawowy w chorobach tkanki łącznej". Inowrocław, 4-6 X 1996.

 108. Mariusz Puszczewicz, C. Grażyna Ciałkowska Białkowska, Irena Zimmermann-Górska. Wpływ surowic zawierających przeciwciała przeciw cytoplazmie neutrofilów (ANCA) na metabolizm tlenowy, funkcję fagocytarną i zabijanie wewnątrz komórkowe tych komórek. Pol. J. Immun. 1992 Vol. 17 nr 3 s. 277-278. VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Immunologicznego [Solina, 3-5 XI 1992].

 109. Mariusz Puszczewicz, Grażyna Białkowska, Irena Zimmermann-Górska. An influence of positive for antibodies against neutrophils on their oxygen metabolism. W: International Symposium "Role of Granulocytes in Immunology". Spała , Poland , June 20-22, 1991 . Programme and abstracts. [B. m., ok. 1991] abstr. 22.

 110. Mariusz Puszczewicz, Grażyna Białkowska, Irena Zimmermann-Górska. Przeciwciała przeciw cytoplazmie granulocytów obojętnochłonnych (ANCA) w chorobach tkanki łącznej.

 111. Mariusz Puszczewicz, Irena Zimmermann-Górska, Grażyna Białkowska-Puszczewicz. Znaczenie badania ragocytów w płynie stawowym chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Reumatologia 1996 T. 34 nr 4 s. 881. II Konferencja "Reumatologia w praktyce lekarza rodzinnego". Inowrocław, 6-8 X 1995.

 112. Mariusz Puszczewicz, Irena Zimmermann-Górska, Grażyna Białkowska-Puszczewicz. Występowanie przeciwciał przeciw cytoplazmie granulocytów obojętnochłonnych (ANCA) w układowych chorobach tkanki łącznej. Reumatologia 2000 T. 38 nr 2 s. 178. XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Wrocław, 15-18 VI 2000.

 113. Mariusz Puszczewicz, Irena Zimmermann-Górska, Grażyna Białkowska-Puszczewicz. Czynność granulocytów krwi obwodowej chorych na ziarniniaka Wegenera. Reumatologia 2000 T. 38 nr 2 s. 239. XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Wrocław, 15-18 VI 2000.

 114. Mieczysława Koperska, Grażyna Białkowska, Irena Zimmermann-Górska. Płyn stawowy w ochronozie. Reumatologia 1994 T. 32 nr 2 s. 188-189. Materiały z Sympozjum "Niesteroidowe leki przeciwzapalne", Inowrocław, 8-10 X 1993.

 115. Mirosław Kaźmierczak, Magdalena Sobieska, Krzysztof Wiktorowicz, Henryk Wysocki. Wartość prognostyczna zmian mikroheterogenności białek ostrej fazy w przebiegu zawału serca. Kard. Pol. 1994 T. 41 supl. 1 s. 187. 55 Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Poznań, 15-17 IX 1994.

 116. Mirosława Leżańska-Szpera, Włodzimierz Samborski, Janusz K. Rybakowski. Stosowanie mirtazapiny jako nowa, skuteczna metoda leczenia pierwotnego zespołu fibromialgii. Reumatologia 2004 T. 42 nr 2 s. 292. Materiały XIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Poznań, 19-22 V 2004 r.

 117. Paweł Bogdański, Danuta Pupek-Musialik, Jan Łącki, Magdalena Łuczak, Wiesław Bryl, Anna Jabłecka. Ocena stężenia czynnika martwicy guza (TNF) u pacjentów z klinicznymi cechami insulinooporności. W: III Konferencja Sekcji Endokrynologii Molekularnej Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Poznań, 11-12 X 2002. Program i streszcz. [B.m., 2002] s. 70.

 118. Paweł Bogdański, Danuta Pupek-Musialik, Jan Łącki, Magdalena Łuczak, Wiesław Bryl, Anna Jabłecka. Ocena stężenia czynnika martwicy guza (TNF) u pacjentów z klinicznymi cechami insulinooporności. Endokr. Pol. 2003 T. 54 nr 4 s. 513-514. III Konferencja Sekcji Endokrynologii Molekularnej Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Poznań, 11-12 X 2002.

 119. Paweł Bogdański, Monika Szulińska, Magdalena Łuczak, Maciej Cymerys, Wiesław Bryl, Jan Łącki, Danuta Pupek-Musialik. Ocena stężenia czynnika martwicy nowotworów (TNF) oraz interleukiny-6 u otyłych hipertoników. Med. Metab. 2002 T. 6 nr 4 supl. s. 27-28. IV Zjazd Polskiego Naukowego Towarzystwa Otyłości i Przemiany Materii. Kraków, 8-10 XI 2002.

 120. Paweł Hrycaj, Judith Kelemen, Thomas Stratz, Wolfgang Müller. Dobowe wydalanie 6-sulfatoksymelatoniny i kwasu 5-hydroksyindolooctowego w moczu chorych na pierwotną fibromyalgię i przewlekłe zespoły bólowe dolnego odcinka kręgosłupa. Reumatologia 2000 T. 38 nr 2 s. 255. XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Wrocław, 15-18 VI 2000.

 121. Paweł Hrycaj, Stefan Mackiewicz. Algorytm diagnostyki i terapii tocznia układowego.

 122. Paweł Hrycaj. Przeciwciała przeciwko białkom szoku termicznego u chorych na toczeń układowy. Reumatologia 1996 T. 34 nr 2-3 cz. 1 s. 176-178. XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Lublin, 12-15 VI 1996.

 123. Paweł Niziołek, Wojciech Janowicz, Aleksander Górny, Andrzej Mackiewicz. Ludzki rozpuszczalny receptor IL-6 potęguje wpływ IL-6 na regulację ekspresji genów ostrej fazy in vitro. Pol. J. Immun. 1992 Vol. 17 nr 3 s. 261-262. VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Immunologicznego [Solina, 3-5 XI 1992].

 124. Piotr Leszczyński , Dorota Zozulińska, Jan K. Łącki, Dariusz Naskręt, Bogna Wierusz-Wysocka, Stefan H. Mackiewicz. Ocena gęstości mineralnej kości (BMD) u chorych na cukrzycę typu 1. Diabet. Pol. 1999 Vol. 6 supl. 1 s. S101. VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Wrocław, 27-30 V 1999.

 125. Piotr Leszczyński , Ewa Straburzyńska-Migaj, Irena Piszczek, Andrzej Cieśliński, Stefan H. Mackiewicz. Obraz echokardiograficzny serca u chorych na toczeń układowy. Reumatologia 1996 T. 34 nr 2-3 cz. 2 s. 646-647. XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Lublin, 12-15 VI 1996.

 126. Piotr Leszczyński , Jan K. Łącki, Aleksandra Kołczewska, Stefan H. Mackiewicz. Glikokortykosteroidy i masa kostna u kobiet chorych na toczeń układowy. W: IX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy. III Krakowskie Sympozjum Osteoporozy. Kraków, 2-4 X 1997. Streszcz. prac. Abstracts. [B.m., 1997] s. 167-169.

 127. Piotr Leszczyński , Jan K. Łącki, Aleksandra Kołczewska, Stefan H. Mackiewicz. Masa kostna u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Ocena wpływu niskich dawek glikokortykosteroidów. W: IX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy. III Krakowskie Sympozjum Osteoporozy. Kraków, 2-4 X 1997. Streszcz. prac. Abstracts. [B.m., 1997] s. 160-161.

 128. Piotr Leszczyński , Jan K. Łącki, Stefan H. Mackiewicz. Densytometria ultradźwiękowa (QUS) [oraz] densytometria klasyczna (DXA) [u] chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. W: X Sympozjum Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy. Kraków, 23-26 IX 1999. Streszcz. prac. Abstracts. Kraków, 1999 s. 202-203.

 129. Piotr Leszczyński , Jan K. Łącki, Stefan H. Mackiewicz. Densytometria techniką DXA i techniką ultradźwiękową (QUS) u chorych na ZZSK. W: XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy. V Krakowskie Sympozjum Osteoporozy. Kraków, 27-29 IX 2001. Streszczenia. [Kraków, 2001] s. 106.

 130. Piotr Leszczyński , Jan K. Łącki, Stefan H. Mackiewicz. Gęstość mineralna kości w chorobach układowych tkanki łącznej. W: X Sympozjum Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy. Kraków, 23-26 IX 1999. Streszcz. prac. Abstracts. Kraków, 1999 s. 277-278.

 131. Piotr Leszczyński , Jan K. Łącki, Stefan H. Mackiewicz. Łączne stosowanie niskich dawek metotreksatu i niskich dawek kortykosteroidów nie wpływa znacząco na spadek BMD u mężczyzn chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Reumatologia 2004 T. 42 nr 2 s. 320. Materiały XIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Poznań, 19-22 V 2004 r.

 132. Piotr Leszczyński , Jan K. Łącki, Stefan H. Mackiewicz. Prędkość dźwięku (SOS) mierzona wzdłuż kości techniką ultradźwiękową a metoda DXA w ocenie densytometrycznej. W: XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy. V Krakowskie Sympozjum Osteoporozy. Kraków, 27-29 IX 2001. Streszczenia. [Kraków, 2001] s. 105.

 133. Piotr Leszczyński , Jan Łącki, Małgorzata Urbaniak, Stefan H. Mackiewicz. Zaburzenia struktury kości u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Pol. Arch. Med. Wew. 1998 T. 100 nr spec. s. 295. Pamiętnik XXXIII Zjazdu Towarzystwa Internistów Polskich. Wrocław, 16-19 IX 1998.

 134. Piotr Leszczyński , Kamilla Klama, Ewa Straburzyńska-Migaj, Jan K. Łącki, Stefan H. Mackiewicz, Wolfgang Müller. Uszkodzenie wsierdzia a przeciwciała antykardiolipinowe u chorych na toczeń układowy. Reumatologia 1996 T. 34 nr 2-3 cz. 1 s. 169-170. XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Lublin, 12-15 VI 1996.

 135. Piotr Leszczyński , Stefan H. Mackiewicz. Niskie dawki metotreksatu nie wpływają na spadek BMD u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Post. Osteoartrol. 2003 T. 14 supl. 1 S. S58. XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy. VI Krakowskie Sympozjum Osteoporozy. Kraków, 9-11 X 2003.

 136. Piotr Leszczyński , Stefan H. Mackiewicz. Osteoporoza po kortykosteroidoterapii i śródzapalna w autoimmunologicznych chorobach tkanki łącznej. Post. Osteoartrol. 2003 T. 14 supl. 1 s. S38. XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy. VI Krakowskie Sympozjum Osteoporozy. Kraków, 9-11 X 2003.

 137. Piotr Leszczyński , Stefan H. Mackiewicz. Porównywanie badań densytometrycznych odpowiadających sobie kości udowych, kości przedramion i kości piętowych. Post. Osteoartrol. 2003 T. 14 supl. 1 s. S17. XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy. VI Krakowskie Sympozjum Osteoporozy. Kraków, 9-11 X 2003.

 138. Piotr Leszczyński . Zmiany w sercu u chorych na toczeń układowy. W: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. Toczeń rumieniowaty układowy - patogeneza, diagnostyka, leczenie. Stary Folwark k/Suwałk, 24-25 IV 1997. Program i streszczenia. [B.m., 1997] s. 13-14

 139. Przemysław Mikołajczak, Irena Okulicz-Kozaryn, Ewa Kamińska, Magdalena Sobieska. Changes of transferrine levels in ethanol preferring and non-preferring rats. Pol. J. Pharmacol. 1995 Vol. 47 suppl. s. 90. XII Congress of the Polish Pharmacological Society. Bydgoszcz , September 17-20, 1995 .

 140. R. Becvar, Z. Urbanova, V. Vlasakova, J. Vitova, I. Rybar, H. Maldyk, A. Filipowicz-Sosnowska, Krystyna Bernacka, Stefan Mackiewicz, G. Gomor, B. Rojkovich, B. Siro, J. Bereczki, K. Toth, S. Suknik, L. Green, M. Ehrenfeld, K. Pavelka. Comparison of nabumetane with diclofenac retard in the treatment of osteoarthritis. Reumatologia 1998 T. 36 supl. s. 207. 2nd Central European Congress of Rheumatology under patronage of EULAR. Warsaw , 13-16 V 1998. Lecture and abstracts.

 141. Rafał Rutkowski, Jan Bręborowicz, Krystyna Filipiak, Wacław Ginda, Zbigniew Karaś, Jerzy Warchoł, Krzysztof Wiktorowicz. DNA content in breast carcinomas assessed by flow cytometry and video-imaging technique. Pol. J. Pathol. 1995 Vol. 46 nr 2 s. 131. XIII Congress of Polish Society of Pathologists. Rzeszów, 22-24 June, 1995. Proceedings.

 142. Rafał Rutkowski, Jan Bręborowicz, Krystyna Filipiak, Wacław Ginda, Zbigniew Karaś, Jerzy Warchoł, Krzysztof Wiktorowicz. Ocena raków sutka w oparciu o oznaczanie DNA za pomocą cytometrii przepływowej i techniki video-imaging. W: XIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Patologów. Rzeszów, 22-24 VI 1995. Streszcz. prac. Pod red.: Andrzeja Hajduka. Rzeszów, [1995] s. 80

 143. Ryszard Krzyminiewski, Zdzisław Kruczyński, Jan Łącki, A. Proszowski, M. Naskrent. Inflammatory state and free radicals. W: XXI International Meeting on Radio and Microwave Spectroscopy RAMIS 2005: Application to Modern Materials. Poznań-Będlewo, April 24-18, 2005. [B.m., 2005] abstr. L11.

 144. Ryszard Żaba, Grzegorz Grzybowski, Włodzimierz Samborski. Leczenie ciężkich postaci łuszczycy za pomocą cyklosporyny A. Derm. Klin. 2001 Vol. 3 suppl. 1 s. 171-172. XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Wrocław, 21-24 VI 2001.

 145. Stanisław Markiewicz, Dorota Zozulińska, Magdalena Sobieska, Krzysztof Wiktorowicz, Bogna Wierusz-Wysocka. Mikroheterogenność kwaśnej alfa-1 glikoproteiny i alfa-1 antychymotrypsyny jako wykładniki odpowiedzi zapalnej u chorych na cukrzycę. Diabet. Pol. 1995 Vol. 2 supl. 1 s. 89. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Zabrze, 18-20 V 1995.

 146. Stefan H. Mackiewicz, Piotr Leszczyński . Osteoporoza posterydowa. W: X Sympozjum Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy. Kraków, 23-26 IX 1999. Streszcz. prac. Abstracts. Kraków, 1999 s. 122-123.

 147. Stefan H. Mackiewicz. Mechanizmy autoimmunologiczne w chorobach tkanki łącznej. Reumatologia 1996 T. 34 nr 2-3 cz. 1 s. 116-117. XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Lublin, 12-15 VI 1996.

 148. Stefan H. Mackiewicz. Osteoporoza śródzapalna i posterydowa. W: XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy. V Krakowskie Sympozjum Osteoporozy. Kraków, 27-29 września 2001. [Kraków, 2001] s. 40-41.

 149. Stefan Mackiewicz, Magdalena Sobieska, Justyna Cofta. Zmiany glikozylacji białek ostrej fazy w ostrym i przewlekłym zapaleniu. Pol. J. Immun. 1992 Vol. 17 nr 3 s. 242-243. VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Immunologicznego [Solina, 3-5 XI 1992].

 150. Stefan Mackiewicz. Modyfikacja odczynów immunologicznych po intensywnej immunosupresji. Pol. J. Immun. 1992 Vol. 17 nr 3 s. 156. VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Immunologicznego [Solina, 3-5 XI 1992].

 151. Stefan Rose-John, J. Müllberg, Heidi Schooltink, Tanja Stoyan, Monika Günther, Lutz Graeve, Andrzej Mackiewicz, Peter C. Heinrich. The soluble interleukin-6-receptor is generated by membrane shedding. Folia Histochem. Cytobiol. 1992 Vol. 30 nr 4 s. 243. Proceedings of the Conference "Biological functions of acute phase proteins and regulation on their synthesis". Kraków, 19-22 VIII 1992. (Satellite Symposium of the 8th International Congress of Immunology).

 152. W: III Konferencja Naukowa "Zespół Turnera: Perspektywy harmonijnego rozwoju fizycznego i społecznego". Warszawa, 20 II 2004. Streszcz. referatów i doniesień. [B.m., 2004] 1 s. nlb.

 153. W: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. Toczeń rumieniowaty układowy - patogeneza, diagnostyka, leczenie. Stary Folwark k/Suwałk, 24-25 IV 1997. Program i streszczenia. [B.m., 1997] s. 15.

 154. W: XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy. V Krakowskie Sympozjum Osteoporozy. Kraków, 27-29 IX 2001. Streszczenia. [Kraków, 2001] s. 112.

 155. W: XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Rzeszów, 3-5 IX 1992. Streszcz. referatów. [B. m., ok. 1992] poz. 38a, 38b.

 156. W: XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Łódź, 16-18 IX 1992 r. Streszcz. referatów i komunikatów zjazdowych. [B. m., 1992] s. 358

 157. Wacław Majewski, Ryszard Staniszewski, Andrzej Ciszewski, Jerzy Zawilski, Andrzej Mackiewicz. Wartość znaczenia białka C-reaktywnego i alfa-1 kwaśnej glikoproteiny w ostrym niedokrwieniu kończyn. W: XXIV Zjazd Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich. Poznań, 11-12 IX 1992. Streszczenia. Abstracts. Poznań, 1992 s. 335

 158. Wacław Majewski, Ryszard Staniszewski, Andrzej Ciszewski, Jerzy Zawilski, Andrzej Mackiewicz. Wartość znaczenia białka C-reaktywnego i alfa-1 kwaśnej glikoproteiny w ostrym niedokrwieniu kończyn. W: XXIV Zjazd Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich. Poznań, 11-12 IX 1992. Streszczenia. Abstracts. Poznań, 1992 s. 335

 159. Wiesława Porawska, Ewa Stanisławska-Biernat, Anna Filipowicz-Sosnowska, Eugeniusz Zielonka, Zbigniew Gburek, Stefan H. Mackiewicz. Zastosowanie cyklosporyny A w leczeniu aktywnych postaci reumatoidalnego zapalenia stawów. Reumatologia 1996 T. 34 nr 2-3 cz. 1 s. 416-417. XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Lublin, 12-15 VI 1996.

 160. Władysław Fenrych, Elżbieta Fularczyk, Małgorzata Zielińska, Irena Zimmermann-Górska. Oddziaływanie preparatów na metabolizm tlenowy granulocytów obojętnochłonnych. Diag. Lab. 1992 T. 28 supl. s. 57. Materiały XI Naukowego Zjazdu PTDL [Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej]. Łódź, 29.06.-1.07.1992 r.

 161. Władysław Fenrych, Małgorzata Zielińska, Grażyna Białkowska, Jan Łącki, Irena Zimmermann-Górska. Influence of Naprosen of cobalophilins release from activated PMNs. W: International Symposium "Role of Granulocytes in Immunology". Spała , Poland , June 20-22, 1991 . Programme and abstracts. [B. m., ok. 1991] abstr. 38.

 162. Władysław Fenrych, Małgorzata Zielińska, Jan Łącki, Grażyna Białkowska, Irena Zimmermann-Górska. Inhibitory influence of nonsteroidal antiinflammatory drugs (NSAIDs) on the metabolism of polymorphonuclear granulocytes (PMN's). Diag. Lab. 1991 Vol. 27 suppl. s. 180. IX European Congress of Clinical Chemistry Kraków/Poland, September 8-14, 1991 . Eurolab 91. Abstracts.

 163. Włodzimierz Samborski, Aleksandra Kołczewska. Zastosowanie stałego pola magnetycznego w leczeniu chorych na fibromialgię. W: XIV Ogólnopolski Kongres Balneoklimatyczny. Inowrocław, 12-14 IX 1993. Streszcz. referatów. [B. m., 1993] s. 40-41

 164. Włodzimierz Samborski, Jan K. Łącki, Anna Służewska, Thomas Stratz, Stefan Mackiewicz, Wolfgang Müller. Ocena stężenia wybranych neuromodulatorów w surowicy chorych z pierwotnym zespołem fibromialgii i endogennej depresji. W: Cytokiny w badaniach doświadczalnych i klinicznych. Sympozjum Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej. Gdańsk, 16-18 X 1997. [B. m., 1997] s. 97.

 165. Włodzimierz Samborski, Karolina Olek-Hrab, Magdalena Atarowska, Ryszard Żaba. Współistnienie pustulosis palmo-plantaris i reumatoidalnego zapalenia stawów u 64-letniej chorej. Reumatologia 2004 T. 42 nr 2 s. 367. Materiały XIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Poznań, 19-22 V 2004 r.

 166. Włodzimierz Samborski, Magdalena Atarowska, Ryszard Żaba, Magdalena Sobieska, Krzysztof Wiktorowicz. Badanie stężenia i profilu glikozylacji białek ostrej fazy u chorych z pierwotnym zespołem fibromialgii. Pol. Arch. Med. Wew. 2001 T. 105 supl. s. 72. Pamiętnik XXXIV Zjazdu Towarzystwa Internistów Polskich. Poznań, 19-22 IX 2001.

 167. Włodzimierz Samborski, Magdalena Atarowska, Ryszard Żaba. Reaktywne zapalenia stawów wywołane infekcjami przenoszonymi drogą płciową. Derm. Klin. 2003 Vol. 5 nr 2 s. 80. XXI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Wenerologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego "Wenerologiczne i dermatologiczne problemy wieku dojrzewania". Białystok-Białowieża, 9-11 V 2003.

 168. Włodzimierz Samborski, Mirosława Leżańska-Szpera, Janusz K. Rybakowski. Zastosowanie mirtazapiny w leczeniu pierwotnego zespołu fibromialgii. Reumatologia 2000 T. 38 nr 2 s. 214. XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Wrocław, 15-18 VI 2000.

 169. Włodzimierz Samborski, Ryszard Żaba. Zastosowanie dożylnej pulsacyjnej terapii metylprednisolonem w leczeniu choroby Stilla u dorosłych. Pol. Arch. Med. Wew. 2001 T. 105 supl. s. 77. Pamiętnik XXXIV Zjazdu Towarzystwa Internistów Polskich. Poznań, 19-22 IX 2001.

 170. Włodzimierz Samborski, Thomas Stratz, Magdalena Sobieska, Anna Służewska, Stefan H. Mackiewicz, Wolfgang Müller. Oznaczenia neuromodulatorów w diagnostyce różnicowej fibromialgii i depresji - doniesienie wstępne. Reumatologia 1996 T. 34 nr 2-3 cz. 1 s. 360-361. XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Lublin, 12-15 VI 1996.

 171. Włodzimierz Samborski, Thomas Stratz, Magdalena Sobieska. Porównanie efektu przeciwbólowego termoterapii i uogólnionej krioterapii u chorych na fibromialgię. W: XIV Ogólnopolski Kongres Balneoklimatyczny. Inowrocław, 12-14 IX 1993. Streszcz. referatów. [B. m., 1993] s. 34.

 172. Włodzimierz Samborski, Wojciech Romanowski, Dariusz Kuliński, Agnieszka Romanowska. Efekt przeciwbólowy skojarzonej terapii doustnej i domięśniowej preparatami Movalis i Ketonal u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Reumatologia 2004 T. 42 nr 2 s. 293. Materiały XIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Poznań, 19-22 V 2004 r.

 173. Włodzimierz Samborski. Fibromialgia: patogeneza, diagnostyka, leczenie. W: I Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu. Kraków, 15-17 IX 1994. Streszczenia. [B.m., ok. 1994] s. 30-31

 174. Włodzimierz Samborski. Patofizjologia zespołów bólowych mięśniowo-powięziowych i ich leczenie. W: III Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu. Katowice-Szczyrk, 7-10 X 1999. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. [B.m., 1999] s. 56

 175. Włodzimierz Samborski. Zastosowanie preparatu Mobilat Gel firmy Luitpold Pharma u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Reumatologia 1994 T. 32 nr 3 supl. s. 47-48. Sympozjum nt. "Postępy w leczeniu chorób reumatycznych". Ciechocinek, 8-10 IX 1994. Abstrakty.

 176. Wojciech Żak, Włodzimierz Samborski, Lech Torliński, Ryszard Żaba. Neurohormonal and immunological changes induced by acute psychological stress in patients with rheumatoid arthritis. Acta Neurobiol. Exp. 2001 Vol. 61 nr 3 s. 196. Fifth International Congress of the Polish Neuroscience Society. Toruń, 6-9 September 2001. Abstracts.

 177. Wojciech Żak, Włodzimierz Samborski, Lech Torliński, Ryszard Żaba, Edyta Kołacz. Ocena odpowiedzi biochemicznej na stres psychospołeczny u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. W: Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Rozwój - zdrowie - choroba". Kołobrzeg, 13-15 V 2004. Program. [B.m., 2004] s. 83

 

© Department of Rheumatology and Clinical Immunology
  Last modified on 25-Mar-2007 17:33

You are 1775 visitor of our website