Polish congress communications
 1. Andrzej Mackiewicz, Aleksander Koj, Pravin B. Sehgal. Conference highlights "Interleukin-6-type Cytokines". Poznań , Poland ; June 19-22, 1994 . Pol. J. Immun. 1994 Vol. 19 nr 4 s. 379-385

 2. Andrzej Mackiewicz. Cytokine, cytokine receptors and glucocorticoid network controlling N-glycosylation of acute phase proteins in vitro. Folia Histochem. Cytobiol. 1992 Vol. 30 nr 4 s. 165-166. Proceedings of the Conference "Biological functions of acute phase proteins and regulation of their synthesis". Kraków, 19-22 VIII 1992. (Satellite Symposium of the 8th International Congress of Immunology).

 3. Anna Służewska, Krzysztof Wiktorowicz, Janusz Rybakowski. Wpływ litu i karbamazepiny na wskaźniki immunologiczne u chorych z depresją. W: Pamiętnik Siódmych Dni Lecznictwa Psychiatrycznego. Jurata, 24-25 IX 1993. Gdańsk, 1993 s. 99-103

 4. Anna Służewska, Magdalena Sobieska, Maria Chłopocka-Woźniak, Aleksandra Suwalska, Janusz Rybakowski. Białka ostrej fazy w przebiegu długoterminowego leczenia solami litu. Farmakoter. Psychiat. Neurol. 1995 nr 2-3 s. 82-86. XXXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Wrocław, maj 1995.

 5. Irena Zimmermann- Górska. 26 Skandynawski Kongres Reumatologii [Reykjavik, 31 V - 3 VI 1996]. Reumatologia 1996 T. 34 nr 4 s. 886-887. II Konferencja "Reumatologia w praktyce lekarza rodzinnego". Inowrocław, 6-8 X 1995.

 6. Irena Zimmermann. Przedmowa [do wydania specjalnego Medycyny Praktycznej: Wybrane problemy diagnostyki i leczenia w reumatologii]. Med. Prakt. 1998 wyd. spec. 1 s. 3-4

 7. Irena Zimmermann-Górska, Grażyna Białkowska-Puszczewicz, Mariusz Puszczewicz. Fragmenty chrząstki "inkrustowanej" kwasem homogentyzynowym w płynie stawowym chorych na ochronozę. Reumatologia 1996 T. 34 nr 4 s. 881-882. II Konferencja "Reumatologia w praktyce lekarza rodzinnego". Inowrocław, 6-8 X 1995.

 8. Irena Zimmermann-Górska, Janina Gallas-Grala, Grażyna Białkowska, Mariusz Puszczewicz. Wstępna analiza wyników badania płynu stawowego w latach 1978-1993. Reumatologia 1994 T. 32 nr 2 s. 184-186 . Materiały z Sympozjum "Niesteroidowe leki przeciwzapalne", Inowrocław, 8-10 X 1993.

 9. Irena Zimmermann-Górska. "Nauczanie nauczycieli reumatologii" ("Teaching the teachers in rheumatology") - Konferencja szkoleniowa zorganizowana przez Komitet ds. Edukacji EULAR, 14-15 lutego 1997, Lauven (Belgia). Reumatologia 1997 T. 35 nr 2 s. 227-228

 10. Irena Zimmermann-Górska. Naproksen w przewlekłych chorobach stawów. Reumatologia 1994 T. 32 nr 2 s. 192-194. Materiały z Sympozjum "Niesteroidowe leki przeciwzapalne", Inowrocław, 8-10 X 1993.

 11. Irena Zimmermann-Górska. Płyn stawowy - "płynna tkanka łączna"? Reumatologia 1994 T. 32 nr 2 s. 173-178. Materiały z Sympozjum "Niesteroidowe leki przeciwzapalne", Inowrocław, 8-10 X 1993.

 12. Irena Zimmermann-Górska. Przemówienie powitalne wygłoszone podczas uroczystości otwarcia XXXIV Zjazdu Towarzystwa Internistów Polskich. Pol. Arch. Med. Wew. 2001 T. 105 supl. s. 31. Pamiętnik XXXIV Zjazdu Towarzystwa Internistów Polskich. Poznań, 19-22 IX 2001.

 13. Irena Zimmermann-Górska. Reumatologia w praktyce lekarza rodzinnego. Świat Leków 1994 wyd. spec. s. 21-25. I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Lekarz rodzinny w Polsce". Targi "Medycyna '94". Poznań, 19-20 V 1994.

 14. Irena Zimmermann-Górska. Rola nauczania przed- i podyplomowego reumatologii w kształceniu lekarzy rodzinnych. Reumatologia 2000 T. 38 nr 2 s. 120-122. XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Wrocław, 15-18 VI 2000.

 15. Irena Zimmermann-Górska. V Konferencja nt. "Reumatologia w praktyce lekarza rodzinnego". Reumatologia 1999 T. 37 nr 1 s. 113-114

 16. Irena Zimmermann-Górska. Wpływ procesu starzenia na występowanie, patogenezę i przebieg chorób reumatycznych. W: Konferencja naukowa "Patofizjologia procesu starzenia się". Poznań, 8-10 V 1998. Poznań, 1998 s. 69-72.

 17. Irena Zimmermann-Górska. Współczesne poglądy na etiopatogenezę zespołu Sjögrena. Reumatologia 1998 T. 36 nr 2 s. 225-229. IV Konferencja "Reumatologia w praktyce lekarza rodzinnego". Inowrocław, 3-5 X 1997.

 18. Irena Zimmermann-Górska. Zespół Sjögrena - przykład integracji nauk medycznych. Pol. Arch. Med. Wew. 2001 T. 105 supl. s. 47-51. Pamiętnik XXXIV Zjazdu Towarzystwa Internistów Polskich. Poznań, 19-22 IX 2001.

 19. Jan Hasik, Wojciech Kasprzak, Irena Zimmermann-Górska. Dzieje szpitalnictwa poznańskiego w zakresie chorób wewnętrznych od 1919 roku. Arch. Hist. Filoz. Med. 2000 T. 63 z. 3-4 s. 15-18. XIX Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji. Poznań, 22-24 IX 2000.

 20. Jan K. Łącki, Izabela Korczowska. Zapalne aspekty choroby zwyrodnieniowej stawów. Pol. Arch. Med. Wew. 2004 T. 112 suppl. 1 s. 175-176 tab. bibliogr. Materiały XXXV Zjazdu Towarzystwa Internistów Polskich. Katowice, 9-12 IX 2004.

 21. Kazimierz Madaliński, Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat, Paulina Jóźwiak, Mariusz Puszczewicz, Irena Zimmermann-Górska. HCV a zespół Sjögrena. Pol. Arch. Med. Wew. 2001 T. 105 supl. s. 53. Pamiętnik XXXIV Zjazdu Towarzystwa Internistów Polskich. Poznań, 19-22 IX 2001.

 22. Magdalena Sobieska. Sprawozdanie z konferencji: "Changes in glycosylation of proteins in the rheumatic diseases." Połczyn Zdrój, 17-20.05.1992. Now. Lek. 1992 nr 3 (9) s. 107-108

 23. Mariusz Puszczewicz, Irena Zimmermann-Górska, Grażyna Białkowska-Puszczewicz. Przeciwciała przeciw cytoplazmie granulocytów obojętnochłonnych (ANCA) i przeciwkardiolipinowe (ACA) u chorych z zespołem Sjögrena z towarzyszącym zapaleniem naczyń. Reumatologia 1998 T. 36 nr 2 s. 238-242. IV Konferencja "Reumatologia w praktyce lekarza rodzinnego". Inowrocław, 3-5 X 1997.

 24. Piotr Leszczyński . Sprawozdanie z konferencji "Profilaktyka i leczenie osteoporozy", organizowanej przez Wielkopolskie Kolegium Osteoporozy, połączonej z satelitarnym Sympozjum Wielkopolskiej Fundacji Reumatologicznej - "Choroba zwyrodnieniowa stawów", (Hotel Polonez, Poznań, 28-30 XI 2002 r.). Reumatologia 2003 T. 41 nr 1 s. 87-90

 25. Piotr Niedziela, Jerzy Michalak, Małgorzata Kapcińska, Andrzej Mackiewicz. Wpływ wszczepienia protezy aortalno-dwuudowej na stężenie białka C-reaktywnego w surowicy operowanych chorych. W: 56 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Lublin, 8-11 IX 1993. Pamiętnik. T. 4. Lublin, 1993 s. 1612-1616

 26. Stefan Mackiewicz. Reumatologia - granice prawidłowości i błędu. Reumatologia 2000 T. 38 nr 2 s. 123-127. XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Wrocław, 15-18 VI 2000.

 27. Włodzimierz Samborski, Ryszard Żaba. I Warsztaty Dermatologiczno-Reumatologiczne - nowe forum dyskusyjne lekarzy bliskich sobie specjalności. Now. Lek. 2000 R. 69 nr 11 s. 891-892

 28. Włodzimierz Samborski, Thomas Stratz, Magdalena Sobieska. Porównanie efektu przeciwbólowego termoterapii i uogólnionej krioterapii u chorych na fibromialgię. W: XIV Ogólnopolski Kongres Balneoklimatyczny. Inowrocław, 12-14 IX 1993. [B. m., 1993] s. 34

 

© Department of Rheumatology and Clinical Immunology
  Last modified on 25-Mar-2007 17:40

You are 1760 visitor of our website