Prosimy o ocenę organizacji i przebiegu zajęć dydaktycznych w ramach kursu Reumatologia I

1. Jak oceniasz ogólną organizację i układ zajęć dydaktycznych prowadzonych w ramach kursu Reumatologia I

Bardzo zła     Zła    Dostateczna    Dość dobra     Dobra     Bardzo dobra  

2. Jak oceniasz gotowość prowadzących zajęcia do odpowiadania na pytania i wyjaśniania wątpliwości

Bardzo zła     Zła    Dostateczna    Dość dobra     Dobra     Bardzo dobra  

3. Jak oceniasz umiejętności dydaktyczne i kompetencje osób prowadzacych zajęcia dydaktyczne

Bardzo złe     Złe    Dostateczne    Dość dobre     Dobre     Bardzo dobre  

4. Jak oceniasz praktyczną przydatność zagadnień przedstawianych podczas zajęć

Bardzo zła     Zła    Dostateczna    Dość dobra     Dobra     Bardzo dobra  

5. Jak oceniasz przydatność kursu w doskonaleniu techniki badania klinicznego

Bardzo zła     Zła    Dostateczna    Dość dobra     Dobra     Bardzo dobra  

6. Jak oceniasz przydatność kursu w doskonaleniu umiejętności interpretacji badań pracownianych

Bardzo zła     Zła    Dostateczna    Dość dobra     Dobra     Bardzo dobra

7. Jak oceniasz przygotowanie i poziom materiałów audiowizualnych prezentowanych podczas kursu

Bardzo złe     Złe    Dostateczne    Dość dobre     Dobre     Bardzo dobre

8. Jak oceniasz zakres kontaktu z chorymi podczas kursu Reumatologia I

Bardzo zły     Zły    Dostateczny    Dość dobry     Dobry     Bardzo dobry

9. Jak oceniasz przydatność kursu w przygotowaniu  do egzaminów (choroby wewnętrzne, LEP)

Bardzo zła     Zła    Dostateczna    Dość dobra     Dobra     Bardzo dobra

Co twoim zdaniem należało by zmienić aby zwiększyć atrakcyjność i przydatność kursu 

   

 

Ostatnia aktualizacja 20 kwietnia 2006 o godzinie 10:49

© Zakład Reumatologii i Immunologii Klinicznej AM