02-05-2006

Weyand CM, Goronzy JJ. Pathomechanisms in rheumatoid arthritis - time for a string theory? J Clin Invest 2006; 116(4): 869-71

     Autorzy artykułu podjęli próbę omówienia znanych dotąd teorii dotyczących patogenezy reumatoidalnego zapalenia stawów (r.z.s.). W pracy omówiono hipotezę autoimmunologiczną począwszy od odkrycia czynnika reumatoidalnego poprzez przeciwciała anty-CCP (anti-cyclic citrullinated peptide), a kończąc na nowotworzeniu tkanki limfatycznej będącej źródłem limfocytów B, które mogą produkować autoprzeciwciała. Przedstawiono teorię infekcyjną powstawania r.z.s., choć ograniczenia techniczne uniemożliwiają jak dotąd wyizolowanie oraz identyfikację patogenu, który mógłby pełnić rolę w rozwoju choroby. Omówiono również rolę komórek (fibroblasty, makrofagi, limfocyty B i T, komórki dendrytyczne, mastocyty), cytokin i innych mediatorów na potęgowanie i przewlekanie się stanu zapalnego u chorych na r.z.s. Złożoność problemu wiąże się z istnieniem wielu mechanizmów, które wpływając na siebie wzajemnie, doprowadzają do uszkodzenia tkanek oraz do zaburzeń procesów naprawczych występujących w r.z.s.

Artykuł dostępny w wersji pełnotekstowej na stronie Journal of Clinical Investigation

Podobne doniesienia

Kuhn KA, Kulik L, Tomooka B, Braschler KJ, Arend WP, Robinson WH, Holers VM. Antibodies against citrullinated proteins enhance tissue injury in experimental autoimmune arthritis. J Clin Invest. 2006; 116(4): 961-73

Seyler TM, Park YW, Takemura S, Bram RJ, Kurtin PJ, Goronzy JJ, Weyand CM. BLyS and APRIL in rheumatoid arthritis. J Clin Invest 2005; 115(11): 3083-92

Chen Q, Wei W. New therapeutic approaches for rheumatoid arthritis. Assay Drug Dev Technol 2005; 3(3): 329-37

Goronzy JJ, Weyand CM. Rheumatoid arthritis. Immunol Rev 2005; 204: 55-73

Looney RJ. B cell-targeted therapy for rheumatoid arthritis : an update on the evidence. Drugs 2006; 66(5): 625-39

opr. Patrycja Zawadzka, Paweł Hrycaj

 

 

Ostatnia aktualizacja 02 maja 2006 o godzinie 20:16

© Zakład Reumatologii i Immunologii Klinicznej AM