02-05-2006

Sampaio-Barros PD, Cerqueira EM, Rezende SM, Maeda L, Conde RA, Zanardi VA, Bertolo MB, de Menezes Neto JR, Samara AM. Pulmonary involvement in ankylosing spondylitis. Clin Rheumatol 2006 Mar 30 [Epub ahead of print]

    Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (z.z.s.k.) to przewlekła choroba zapalna o nieznanej etiologii, zajmująca głownie struktury szkieletu osiowego, czyli stawy kręgosłupa i krzyżowo-biodrowe. Procesem chorobowym objęte są jednak także stawy obwodowe i narządy wewnętrzne, w tym płuca. Nieprawidłowości płucne w z.z.s.k opisano po raz pierwszy w 1941 roku, lecz niejednokrotnie nie postrzegano tych zmian w kategorii pozastawowej manifestacji choroby. Przedstawiona praca miała na celu ocenę częstości występowania zmian płucnych u chorych na z.z.s.k w zależności od zastosowanej do ich wykrycia metody. Do badania włączono 52 chorych na z.z.s.k, bezobjawowych pod względem zajęcia płuc, u których wykonano konwencjonalne zdjęcie rtg, testy czynnościowe płuc i wysokorozdzielczą tomografię komputerową klatki piersiowej (HRCT). Wyniki przedstawiono z uwzględnieniem płci chorych, rasy, zajęcia kręgosłupa piersiowego, wymiaru klatki piersiowej, palenia papierosów i obecności antygenu HLA-B27. Czterech chorych (8%) miało zmiany radiograficzne na zdjęciu P-A klatki piersiowej. Zaburzenia o typie restrykcyjnym wykryto w badaniu spirometrycznym u 52% chorych, zmiany w HRCT demonstrowało 21 chorych (40%). Były to głównie niespecyficzne linijne zmiany śródmiąższowe (19%), powiększenie węzłów chłonnych (12%), rozedma płuc (10%), rozstrzenia oskrzeli (8%), zajęcie opłucnej (8%). Obecność linijnych zmian śródmiąższowych korelowała z paleniem papierosów (p=0.026) i zajęciem kręgosłupa piersiowego (p=0.032). Obecność antygenu HLA-B27 nie korelowała z żadną z zarejestrowanych zmian. Zaobserwowano także zależność pomiędzy zmniejszonym wymiarem klatki piersiowej a zajęciem kręgosłupa piersiowego (p=0.0001), zaburzeniami restrykcyjnymi w spirometrii (p=0.023) i zmianami śródmiąższowymi (p=0.015). Podsumowując, badanie wykazało znaczną częstość występowania niespecyficznych, klinicznie bezobjawowych zmian w płucach u chorych na z.z.s.k.

Artykuł dostępny w wersji pełnotekstowej na stronie Clinical Rheumatology (dostęp bezpłatny w sieci AM)

Podobne doniesienia

El Maghraoui A. Pleuropulmonary involvement in ankylosing spondylitis. Joint Bone Spine 2005; 72(6): 496-502

Ayhan-Ardic FF, Oken O, Yorgancioglu ZR, Ustun N, Gokharman FD. Pulmonary involvement in lifelong non-smoking patients with rheumatoid arthritis and ankylosing spondylitis without respiratory symptoms. Clin Rheumatol 2006; 25(2): 213-8

Altin R, Ozdolap S, Savranlar A, Sarikaya S, Tor M, Kart L, Ozdemir H. Comparison of early and late pleuropulmonary findings of ankylosing spondylitis by high-resolution computed tomography and effects on patients' daily life.Clin Rheumatol 2005; 24(1): 22-8

Kiris A, Ozgocmen S, Kocakoc E, Ardicoglu O, Ogur E. Lung findings on high resolution CT in early ankylosing spondylitis. Eur J Radiol 2003; 47(1): 71-6 

opr. Anna Olewicz-Gawlik, Paweł Hrycaj

 

 

Ostatnia aktualizacja 02 maja 2006 o godzinie 20:16

© Zakład Reumatologii i Immunologii Klinicznej AM