02-05-2006

Dan D, Germann D, Burki H, Hausner P, Kappeler U, Meyer RP, Klaghofer R, Stoll T. Bone loss after total hip arthroplasty. Rheumatol Int 2006; [Epub ahead of print]

       Praca grupy szwajcarskich ortopedów dotyczyła wpływu totalnej endoprotezoplastyki na gęstość mineralna kości (BMD) wokół nowo założonej endoprotezy stawu biodrowego w porównaniu do spadku BMD w innych częściach szkieletu kostnego. Jednocześnie próbowano porównać wpływ rodzaju endoprotezy (cementowa lub bezcementowa) na obserwowany spadek BMD. Obserwowano 50 pacjentów, którym mierzono BMD metodą DXA (absorpcjometria promieniowanie rentgenowskiego o podwójnej wiązce energetycznej) po pierwszym miesiącu po zabiegu chirurgicznym, a następnie po 12 miesiącach. U 10 chorych z tej grupy (20%) po pierwszym badaniu rozpoznano osteoporozę zgodnie z kryteriami WHO. Jednocześnie stwierdzono większy odsetek występowania osteoporozy u pacjentów poddanych endoprotezoplastyce cementowej. Ponadto stwierdzono statystycznie istotny spadek BMD w okolicy wokół endoprotezy w porównaniu do braku spadku w obrębie kręgosłupa lędźwiowego, kości przedramienia i przeciwległej kości udowej. Największy spadek obserwowano w 7 strefie wg. Grüna (średnio 15.2%). Nie wykazano natomiast  statystycznie istotnych zmian BMD w strefach 2-7 wg. Grüna porównując chorych, którym założono endoprotezy bezcementowe i cementowe.

Wydaje się, że spadek BMD wokół nowo założonej endoprotezy stawu biodrowego zależy głównie od czynników miejscowych związanych z przebudową kości.

Artykuł dostępny w wersji pełnotekstowej na stronie internetowej Rheumatology International (dostęp bezpłatny w sieci AM)

Podobne doniesienia

Gabet Y, Muller R, Levy J, Dimarchi R, Chorev M, Bab I, Kohavi D. Parathyroid hormone 1-34 enhances titanium implant anchorage in low-density trabecular bone: A correlative micro-computed tomographic and biomechanical analysis. Bone 2006 Apr 14; [Epub ahead of print]

Leichtle UG, Leichtle CI, Schmidt B, Martini F. Peri-prosthetic bone density after implantation of a custom-made femoral component: A FIVE-YEAR FOLLOW-UP. J Bone Joint Surg Br 2006; 88(4): 467-71

Shetty NR, Hamer AJ, Kerry RM, Stockley I, Eastell R, Wilkinson JM. Bone remodelling around a cemented polyethylene cup: A LONGITUDINAL DENSITOMETRY STUDY. J Bone Joint Surg Br 2006; 88(4): 455-9 

 

opr. Piotr Leszczyński, Paweł Hrycaj

 

 

Ostatnia aktualizacja 02 maja 2006 o godzinie 20:17

© Zakład Reumatologii i Immunologii Klinicznej AM