02-05-2006

Bellamy N, Campbell J, Robinson V, Gee T, Bourne R, Wells G. Intraarticular corticosteroid for treatment of osteoarthritis of the knee. Cochrane Database Syst Rev. 2006 Apr 19;(2):CD005328.

     Mimo że choroba zwyrodnieniowa stawów jest jedną z najczęstszych chorób reumatycznych, nadal brak skutecznych metod jej leczenia. W chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego glukokortykoidy podawane dostawowo mogą zmniejszyć ból, opanować towarzyszące zapalenie i przywrócić sprawność stawu. Celem przedstawionej pracy była ocena skuteczności i bezpieczeństwa dostawowych iniekcji glukokortykoidów w chorobie zwyrodnieniowej stawów kolanowych. Badacze przeszukali największe bazy medyczne, wybierając do analizy randomizowane, przeprowadzone metodą pojedynczej/podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo/porównawcze próby, posiadające przynajmniej jeden główny punkt końcowy ujęty w zaleceniach OMERACT III. W ocenie uwzględniono 28 badań (łącznie 1973 uczestników), które porównywały skuteczność i bezpieczeństwo dostawowego podawania glukokortykoidów z placebo, injekcjami dostawowymi kwasu hialuronowego, płukaniem stawu oraz poszczególne glukokortykoidy między sobą. Dostawowe glukokortykoidy były skuteczniejsze niż placebo w opanowaniu dolegliwości bólowych i lepiej oceniane przez chorych w czasie do 3 tygodni od podania leku, przy czym triamcynolon był bardziej skuteczny niż betametazon. Pomiędzy 4 a 24 tygodniem od iniekcji nie obserwowano istotnych statystycznie różnic między skutecznością glukokortykoidów a placebo. Nie zanotowano znaczących różnic pomiędzy efektem podania glukokortykoidów i kwasu hialuronowego w okresie od 1 do 4 tygodnie po iniekcji, natomiast między 5 a 13 tygodniem od podania leku preparaty kwasu hialuronowego okazały się być bardziej skuteczne niż glukokortykoidy przynajmniej w zakresie jednej z wymienionych zmiennych: indeks WOMAC, indeks Lequesne'a, stopień nasilenia bólu, zakres ruchomości stawów, liczba chorych odpowiadających na leczenie. Porównanie glukokortykoidów z płukaniem stawów nie wykazało istotnych statystycznie różnic dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa. Wyniki metaanalizy potwierdzają krótkoterminowe korzyści z dostawowego podania glukokortykoidów, przy niewielkiej ilości objawów niepożądanych. Korzyść z podawania kwasu hialuronowego wydaje się być bardziej długotrwała.

Podobne doniesienia

Stahl S, Karsh-Zafrir I, Ratzon N, Rosenberg N. Comparison of intraarticular injection of depot corticosteroid and hyaluronic acid for treatment of degenerative trapeziometacarpal joints. J Clin Rheumatol 2005; 11(6): 299-302

Joshi R. Intraarticular corticosteroid injection for first carpometacarpal osteoarthritis. J Rheumatol 2005; 32(7): 1305-6

Celeste C, Ionescu M, Robin Poole A, Laverty S. Repeated intraarticular injections of triamcinolone acetonide alter cartilage matrix metabolism measured by biomarkers in synovial fluid. J Orthop Res 2005; 23(3): 602-10

Kullenberg B, Runesson R, Tuvhag R, Olsson C, Resch S. Intraarticular corticosteroid injection: pain relief in osteoarthritis of the hip? J Rheumatol 2004; 31(11): 2265-8

Caborn D, Rush J, Lanzer W, Parenti D, Murray C; Synvisc 901 Study Group. A randomized, single-blind comparison of the efficacy and tolerability of hylan G-F 20 and triamcinolone hexacetonide in patients with osteoarthritis of the knee. J Rheumatol 2004; 31(2): 333-43

Raynauld JP, Buckland-Wright C, Ward R, Choquette D, Haraoui B, Martel-Pelletier J, Uthman I, Khy V, Tremblay JL, Bertrand C, Pelletier JP. Safety and efficacy of long-term intraarticular steroid injections in osteoarthritis of the knee: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Arthritis Rheum 2003; 48(2): 370-7

 

opr. Anna Olewicz-Gawlik, Paweł Hrycaj

 

 

Ostatnia aktualizacja 02 maja 2006 o godzinie 20:17

© Zakład Reumatologii i Immunologii Klinicznej AM